Annons

Ett mättorn i Missouri som registrerar gasflöden mellan mark och atmosfär. Det ingår i ett internationellt nätverk som kallas FLUXNET vars data forskarna bakom den nya studien använt. 

Bild: 
Jeffrey Wood

Marken andas allt häftigare i värmen

Klimatmodeller förutspår att ökande temperaturer leder till att marken släpper ifrån sig mer koldioxid till atmosfären. Nu finns data som stödjer detta.

Författare: 

Publicerad:

2018-08-01

Globalt innehåller marken dubbelt så mycket kol som atmosfären. Men marken släpper också ut koldioxid. Det beror på mikroorganismernas nedbrytning av organiskt material. Även växternas rötter släpper ut koldioxid som kan nå atmosfären. Tillsammans kallas dessa processer för markandningen.

Marken binder mer kol än vad den avger – den utgör en så kallad kolsänka. Men matematiska modeller visar att markandningen kommer att öka till följd av ökande temperaturer. Nu har amerikanska forskare kunnat backa upp detta med globala data från naturliga system.

Forskarteamet har sammanställt och analyserat drygt 1 500 dataserier och studier som rör markandning under perioden 1990-2014 i olika ekosystem världen över. Analyserna visar att markandningen har ökat med 1,2 procent under perioden. Den främsta orsaken är sannolikt att det allt varmare klimatet har satt fart på mikroorganismerna i marken. Deras bidrag till den globala markandningen har ökat från 54 procent till 63 procent.

Koldioxidupptaget från växterna har också ökat under samma period, men markandningen har ökat mer. Forskarna, som har publicerat sina rön i Nature, varnar för att de pågående klimatförändringarna kan leda till att marken i framtiden blir en kolkälla i stället för en kolsänka.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar