Annons
Parlament

Fler kvinnor i politiska församlingar har ett starkt samband med mindre korruption. 

Bild: 
Istockphoto

Mindre korruption med kvinnor i toppen

Ju fler kvinnor i politiska församlingar, desto mindre korruption. Det är en av slutsatsen av en ny stor studie på europeiska data.

Författare: 

Publicerad:

2018-08-17

Korruption är ett omfattande problem i stora delar av världen, och även demokratiska länder kan vara svårt drabbade. En ny forskningsstudie har belyst sambandet mellan korruption och kön.

– Styrkan i denna studie är att vi har analyserat på lägre nivå än nationell nivå. Då får man mer variation och kan lättare se mönster, säger Lena Wängnerud, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och medförfattare till studien som bygger på enkätsvar från 85 000 människor i 182 regioner i Europa.

– Vi har frågat både om uppfattningen av graden av korruption i närmiljön, men även om man har haft personliga erfarenheter av mutor det senaste året. 

Förutom dessa data över korruption på lokal nivå så har de undersökt graden av korruption på högre nivå utifrån en databas som visar hur transparanta systemen för upphandlingar är. Den kan ses som en indikator på graden av korruption – ju högre transparens, desto mindre korruption. Även denna databas är regional och inte nationell. 

Dessa två databaser har sedan korsats med data över hur stor kvinnorepresentationen är i lokala parlament, exempelvis kommunalfullmäktige och motsvarande politiska församlingar. 

– Så när vi kombinerar dessa siffror så ser vi att graden av korruption minskar ju större andel kvinnor i de lokala politiska församlingarna, säger Lena Wängnerud. 

De har även kontrollerat för andra tänkbara förklaringar, som ålder, utbildningsnivå, ideologi, föräldraskap och liknade saker.

Tidigare har forskare menar att detta mönster beror på att kvinnor är mindre riskbenägna, men Lena Wängnerud menar att just kvinnor som gör politisk karriär i regel är mer riskbenägna än andra kvinnor. 

– Dessutom är det ett risktagande att inte vara korrupt i djup korrupta miljöer, varför vi tror på andra förklaringsmodeller, säger hon. 

Det kan handla om att kvinnor oftare driver politiska frågor som bygger på att det offentliga verkligen fungerar bra, som inom vård och omsorg. Detta tjänar kvinnor mer på. Dessutom kan det även handla om att när kvinnor kommer in i politiken så kan gamla korrupta nätverk brytas upp.

– På lång sikt behövs enträget arbete med att synliggöra korruption, säger Lena Wängnerud. Det kan handla om ökad transparens och att vara tydlig med politikers och tjänstemäns olika roller. Men även mer jämställdhet och fler kvinnor i de politiska församlingarna spelar roll. Men jag tror inte att det finns en enkel ”quick fix”. Det räcker inte med mer kvinnor i församlingarna. Det behövs arbete på många områden. 

Studien är publicerad i tidskriften European Journal of Political Research.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar