Res med F&F till den svenska urskogen

En naturresa med Forskning & Framsteg. (Obs, resan 2022 är inställd.)

Publicerad
hackspett på träd

Bild: Getty images

Följ med till Uppland och upplev några av de pärlor som fortfarande finns kvar av ”den skog som försvann”. Det blir en kunskapsresa med föredrag och guidade turer i allt från urskog och naturskog till dagens brukade kulturskog. Under resan lär vi oss om de ursprungliga miljöer och biotoper som allt från lavar, mossor, svampar och växter till djur och fåglar har utvecklats i samklang med och ofta är helt beroende av. Tillsammans med våra kunniga färdledare söker vi svaret på frågan: Vart tog våra vackra, artrika svenska skogar vägen?

För våra nordiska ekosystem att det viktigt att de få urskogar som finns kvar i Sverige skyddas och bevaras. Sammanhängande korridorer av skog binder också ihop rovdjurens vandringsvägar och revir och skapar tillräckligt stora naturliga habitat, precis som i övriga delar av världen. Under resan genom Uppland berättar vi om samspelet i naturen, mellan våra svenska djur, hur insekter pollinerar växter och fåglar sprider fröer, symbiosen under jorden mellan trädens och svamparnas rötter och om skogens alla växter.

Vi besöker allt från månghundraårig, grovstammig tallskog, en ren granurskog och ser även på dagens plantageskogar ur olika aspekter. Vad kan man göra för att behålla artrikedom? Vilka metoder finns det bredvid kalhyggesbruket med markberedning och stora jämnåldriga monokulturer? Den plockhuggna skogen, naturskogen eller den ursprungliga urskogen som vandrade in efter den sista istiden? Detta är några av de frågor vi berör och försöker besvara.

Resan i korthet

  • Reslängd: 3 dagar
  • Avresa: Inställd 2022, eventuellt arrangeras en ny resa 2023
  • Avreseort: Stockholm
  • Boende: Två nätter på Forsmarks bruk och Wärdshus i Roslagen
  • Pris: Från 9 200 kr
  • Färdledare: Hasse Berglund och Peter Hunger
  • Mer information om resan: aventyrsresor.se/fof-urskog
  • Kontakta oss: resor@aventyrsresor.se, 08-55 60 69 00

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor