Samarbete som ska motverka falska nyheter

Dagens samhällsdebatt visar behovet av tillgänglig forskningsbaserad kunskap. För att vässa forskares verktyg och höja vetenskapssamhällets röst inleder Natur & Kultur ett samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg.

Publicerad

Stiftelsen Natur & Kultur är idéburen och har som mål att verka för bildning och demokrati. En viktig del i arbetet är att bidra till att sprida forskning till en bred allmänhet. Nu inleder man ett långsiktigt samarbete med tidskriften Forskning & Framsteg

– Utmaningen med falska nyheter gör att forskarna själva i högre grad behöver höras och synas mer. Genom att satsa på att göra forskarnas röster mer tillgängliga vill vi fördjupa samhällsdebatten och därmed stärka demokratin, säger Per Almgren, vd stiftelsen Natur & Kultur.

Natur & Kultur ska finansiera två forskningsredaktörer på Forskning & Framsteg, en inom naturvetenskap och en inom samhällsvetenskap och humaniora. Redaktörerna ska söka upp forskare vid svenska lärosäten som har viktiga perspektiv att tillföra samhällsdebatten och bistå med rådgivning och utbildning i populärvetenskapligt skrivande. Allt med syftet att göra viktiga insikter tillgängliga för en större publik.

– I en levande demokrati bör vetenskapssamhällets röst vara en självklar del av det offentliga samtalet. Med den här satsningen hoppas vi kunna bidra till det, både med fördjupande längre texter och snabbare kommentarer till aktuella skeenden. Genom samarbetet med Natur & Kultur vill vi stärka forskarnas egna röster, säger Jonas Mattsson, chefredaktör för Forskning & Framsteg.

Samarbetet sträcker sig över tre år.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor