Annons

Ströja – stor handelsplats hittad i Kolmården

Här satt han på järnåldern, en storman med kontroll över vägarna genom Kolmården och från Motala ström ut över Östersjön. Här slöt han allianser, höll blot och gav gästabud. Ströja utanför Norrköping träder fram som en centralplats av rang.

Annons

Publicerad:

2020-05-27

Redan efter grävningar åren 2011–2012 och 2016 stod det klart att Ströja är en speciell plats, där stormän höll hov på 400–600-talen. Men så snart säsongen 2020 påbörjats med nya grävytor började fynden välla in.

– Vi har tidigare hittat mycket, men den här säsongen är det hur mycket som helst! säger biträdande projektledaren Marta Lindeberg på firman Arkeologikonsult som gör utgrävningen.

Bland materialet finns oerhörda mängder ben, av både djur och människor, det är spännen och bucklor till klädedräkter, pärlor och smycken, spännen till betsel och andra hästdon. Det finns delar av en våg, ett överflöd av klippta arabiska mynt och andra vikter.

Djurben är ett vanligt fynd, det är rester från både måltider och rituella djuroffer.

Bild: 
Mats Karlsson

Utöver spetsar till spjut och pilar har arkeologerna hittat metallstycken, en del smälta, som var råämnen till hantverk. Ett tiotal gröna och blå exklusiva glas har hittats, vilket är mycket på en och samma plats. En äldre gästabudshall från 450-talet som grävts fram tidigare har fått en efterföljare från 650-talet, som delvis lagts i dagen i år.

Ströja har ett stategiskt läge

Under just 650-talet händer något. Byggnadsstilen förändras, kanske tar nya makthavare över. En sådan plats där makt, kult, specialiserad bebyggelse, hantverk och handel samlats brukar kallas centralplats. Det Ströja som man hittills grävt fram matchar inte platser som Gamla Uppsala, Birka och Lunds föregångare Uppåkra, men står sig väl i jämförelse med exempelvis Birkas föregångare Helgö och Slöinge i Halland.

Ströja har ett strategiskt läge söder om Kolmårdsbranten, intill Bråviken med kontakter över Östersjön och även Motala ström och inlandet. En plats som gjord för handel.

Här hölls banketter i den väldiga hall på 40 gånger 10 meter som tidigare grävts fram. En bit ifrån fanns en sänka där djur offrats, troligen även människor. Människoben med huggskador tyder på rituella handlingar, kanske offer vid blot lika dem som beskrivits i Gamla Uppsala.

Hallen byggdes med bastanta bärande stolpar i ek – det vanliga var furu – och var en plats för stormannens närmaste krets.

– Vem som helst fick inte komma in. Här slöts affärer och allianser, som firades med offer och storslagna fester. I ett rum fanns en ugn byggd på lerplattor. Där hittade vi mängder av brända frön av bolmört, som ger en hallucinerande effekt när den eldas, säger projektledaren Björn Hjulström.

Här finns tecken på tillverkning av öl

Fynd av utvalda stora korn av sädesslaget skalkorn, samt humle och pors, pekar på öltillverkning. Ovanligt stort inslag av det då ovanliga vetet bekräftar bilden av en elitmiljö. Tecken finns också på att man under 400–600-talen odlat med vår- och höstsådd, vilket i så fall är det tidigaste exemplet i Mellansverige.

Den ”nya” gästabudshallen, från 650-talet, har ännu bara grävts ut delvis, och det är oklart hur stor den är. Formspråket är eget, men bär drag av både sydligare och mellansvenska hallar.

På en långsträckt platå kring hallen har stolphål från många mindre byggnader hittats. Deras funktion är ännu inte klarlagd, men en del kan ha varit bostäder och fähus, andra verkstäder och förråd.

Den bild som växer fram är en stormannagård från 400-talet, där det från 600-talet till vikingatid bedrivs handel, hantverk och kultfester. Troligen finns handeln kvar till mitten av 900-talet sedan tar Norrköping över som köpstad. Ströja kan helt enkelt vara ”Gamla Norrköping”.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.