Annons
tam och vildkanin

Domesticering har satt spår i tamkaninens hjärna.

Bild: 
Fabian Sinzinger

Tamkaniner har mindre hjärna

Mellan vilda och tama kaniner syns tydliga skillnader i hjärnan.

Författare: 

Publicerad:

2018-08-06

Att våra husdjurskaniner är lugnare och mindre rädda än sina vilda ursprungsarter syns i deras beteende, men också i deras hjärnor. Det konstaterar en internationell forskargrupp, från bland annat Uppsala universitet, som studerat kaninhjärnor med hjälp av magnetkamera, MRI. Forskarna födde upp åtta vilda och åtta tama kaniner under likartade förhållanden och analyserade sedan MRI-data av deras hjärnor. I studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS, redovisar de tre tydliga skillnader i hjärnans utveckling mellan vilda och tama kaniner. Tamkaninerna hade mindre hjärna i relation till sin kroppsstorlek och en mindre amygdala, som ofta beskrivs som hjärnans rädslocentrum, men större medial prefrontalkortex, som spelar roll för att kontrollera rädslan. Dessutom noterades skillnader i vit hjärnsubstans med mindre myelinisering hos tamkaniner. Fynden stämmer väl överens med de beteendeiakttagelser som visar att tamkaninen visar mindre rädsla och inte har något starkt flyktbeteende, i jämförelse med vildkaninen vars starka flyktrespons är livsnödvändig, menar forskarna.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar