Annons

Träd är värdväxter åt mängder med svampar, mossor, lavar och småkryp. En del av arterna är beroende av levande träd, andra av döda.

Bild: 
istock

Träden är hem för många hotade arter

Ett stort antal arter av svampar, mossor lavar och småkryp är beroende av träd för sin överlevnad. Många av arterna är hotade eftersom deras värdträd drabbats av sjukdomar.

Att träden är så betydelsefulla som värdväxter beror bland annat på att de är långlivade, storvuxna och att de kan erbjuda en mängd olika livsmiljöer på – och inuti – sina olika delar.

Under senare år har två trädarter drabbats av sjukdomar. Almar hotas av en svampinfektion som ger upphov till almsjuka. Det är en dödlig sjukdom som sprids från träd till träd av en barkborrande skalbagge. Ask drabbas också av en svampinfektion som kallas askkottsjuka och som sprids med vinden.

Almarna är viktiga värdar för omkring 250 arter, varav många är mossor och lavar. Ungefär 60 av dessa arter är helt beroende av almar – de är specialister. Ytterligare 420 arter är måttligt beroende av almar. Ungefär 200 arter har ask som sin värdväxt och ytterligare 360 arter är delvis beroende av denna trädart.

Ungefär hälften av arterna som är beroende av almar och askar är rödlistade. Det är en ovanligt hög siffra, som till stor del förklaras av att trädarterna själva är hotade, till följd av sjukdomarna. Det framgår av en ny rapport från Sveriges lantbruksuniversitet.

Det finns en risk att både klimatförändringarna och en ökad handel med växter leder till att fler trädarter drabbas av den här sortens sjukdomar. Därför behöver beredskapen förbättras. Det kan också bli nödvändigt att ta fram nya resistenta genotyper av de berörda trädarterna, menar forskarna bakom rapporten.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: