Annons
En karta av Afrika indelad i ganska grova färgade pixlar.

Varningssystemet Views från Uppsala universitet visar att det finns en fortsatt hög konfliktrisk i Somalia, Nigeria och andra delar av centrala Afrika.

Bild: 
Views, Uppsala universitet

Uppsala universitet ska förutspå konflikter

Ett nytt forskningsprojekt samlar in data för att kunna förutspå konflikter på den afrikanska kontinenten.

Författare: 

Publicerad:

2018-06-11

Views heter ett nytt datasystem som ska kunna göra prognoser om upptrappade konfliktrisker. Det uppdateras varje månad och berör i nuläget enbart Afrika. Tanken är att systemet ska kunna användas av organisationer som FN.

– Det är ett slags early warning-system, säger Håvard Hegre, Dag Hammarskjöld-professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. 

Han är även projektledare för Views och han betonar att de analyserar tre typer av politiskt våld: statsbaserade konflikter som inkluderar stater och rebellgrupper, väpnade konflikter mellan icke-statliga aktörer samt våld mot civila. 

Prognoserna ska sedan systematiskt jämföras mot de faktiska utfallen vad gäller konflikter, så att modellerna kan utvecklas och förbättras. Prognoserna baseras på data från Uppsala Conflict Data Program, UCDP.

Vilken är den enskilt starkaste indikatorn på att ett land löper förhöjd risk för en konflikt?

– En tidigare konflikt i området närtid, säger Håvard Hegre. Man brukar säga att det kan ta från tio år upp till en generation efter ett krig för att risken för ett nytt krig ska minska avsevärt.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Lägg till kommentar