Annons

Floden Eufrat när den rinner förbi Dura Europos i Syrien.  

Varning för vattenkonflikt i Mellanöstern

Ungefär 60 procent av allt färskvatten i världen kommer från floddalar som löper genom flera länder, som till exempel Amazonas och Mekongfloden. Enligt en ny studie av The Economist Intelligence Unit är det därför av extra vikt att de länder som delar på en flod kommer överens om hur floden ska skötas. De varnar särskilt för situationen kring floderna Tigris och Eufrat.

Författare: 

Publicerad:

2019-09-02

The Economist Intelligence Units rapport bygger på ett nytt index, The Blue Peace Index som mäter hur väl samarbeten mellan länderna i fem av världens floddalar fungerar. Enligt indexet finns det i framtiden stora risker för konflikter kring floderna i Tigris och Eufrat i Mellanöstern. De två floderna rinner genom Iran, Irak, Syrien och Turkiet.

Indexet har mätt hur väl 24 länder i världen anpassat sina lagar, institutioner, regionala samarbeten, sin infrastruktur och hantering av vattenresurser för att skydda de stora floder som rinner genom länderna. Det handlar om Amazonas, Mekong, Tigris och Eufrat, Senegalfloden i Västafrika och Sava på Balkan. 

Överlag fungerar samarbetena kring Sava- och Senegalfloderna bra. I Amazonas finns en stor oro kring Venezuelas dåliga infrastruktur och brist på kontroll av föroreningar. I Mekong har varken Kina eller Myanmar skrivit på det annars väl fungerande regionala samarbetsavtal som de andra länderna i floddalen skrivit under.

Inget av de fyra länderna kring Tigris och Eufrat får godkänt i The Blue Peace Index. Riskerna för framtida föroreningar, torka, översvämningar och akut vattenbrist i regionen är därför stora. Något vi inte har råd med i en situation där varannan människa på jorden kommer leva i områden med brist på färskvatten år 2050, enligt The Economist Intelligence Unit.

– Men vi ska komma ihåg att även om delade vattenresurser kan vara en källa till konflikt så leder de desto oftare till samarbete. Avgörande är kvalitén på samarbetet där en mängd faktorer spelar in, som maktförhållanden mellan länderna och vilka möjligheter och potentialer det finns i samarbetet, säger David Nilsson, forskare vid avdelningen för historiska studier vid Kungliga tekniska högskolan och chef för KTH Water Centre.

The Economist Intelligence Unit är ett analys- och forskarföretag kopplat till den brittiska tidskriften The Economist. Bakom Blue Peace Index står även Schweiz biståndsmyndighet SDC.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

Dela artikeln: