Annons
Gini för Sverige

Gini 1991–2016 i Sverige. Hög Gini innebär större ekonomisk ojämlikhet. 

Bild: 
Handelshögskolan, Stockholms universitet

Växande ekonomiska klyftor

Kraftiga ökningar i kapitalvinster ligger troligen bakom de växande och rekordhöga ekonomiska klyftorna i Sverige. 

Författare: 

Publicerad:

2018-03-13

Inkomstskillnaderna i Sverige har växt till de högsta på flera decennier, rapporterade SCB nyligen. Den så kallade Gino-koefficienten som mäter ojämlikhet låg på 0,32 för 2016.

– Trenden är mycket tydligt och uppåtgående. Man har mätt Gini systematiskt i Sverige sedan 1970-talet, och detta är den högsta noteringen sedan dess, säger Jesper Roine, som forskare i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, och expert på just inkomstfördelning och ekonomiska klyftor.

– Den senaste uppgången drivs huvudsakligen av ökade kapitalvinster bland de med allra högsta inkomster, säger Jesper Roine. Det handlar alltså om den rikaste hundradelens ökade inkomster. 

Det handlar om ökade inkomster från vinster från exempelvis en gynnsam husförsäljning eller finansiella kapitalvinster, det vill säga aktieförsäljning med vinst.

­– Ökningen av Gini kan troligen förklaras av en kombination av faktorer säger Jesper Roine. Det beror på en ökning av fastighetspriser, ett ökat börsvärde och större utdelningar från företag. Detta har gynnat de med allra högst inkomster.

Däremot innebär utvecklingen inte om en generellt ökad lönespridning.

– Inga grupper har fått det sämre, men i relativa tal så har de i botten ända sedan 1990-talet släpat efter, säger Jesper Roine. Det beror huvudsakligen på att A-kassa och andra ersättningssystem inte följt med reallöneökningen. Så den stora skillnaden i samhället är mellan de med jobb och de utan jobb.

Giniindexet bygger på alla hushålls inkomster efter skatter och transfereringar, och Sveriges utveckling följer den generella trenden i västvärlden.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Och här har väl invandringen en stor betydelse, särskilt under Balkankriget och under 2014-2017 med massiv asylinvandring, då Giniindexet bygger på alla hushålls inkomster efter skatter och transfereringar, och invandrarna /asylsökare räknas väl med i hushållen ?

Lägg till kommentar