Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Stora värden har gått till spillo i årets skogsbränder, och de har bidragit till växthuseffekten. Skogsbränder har förekommit så länge det har funnits skogar. Den tidigaste brand man hittat spår av inträffade redan under silurtiden för mer än 420 miljoner år sedan, innan de första skogarna utvecklades under den därpå följande devontiden. Luftens syrehalt under silurtiden var lägre än nu och...
Ädelgaserna har fått sin förnämliga benämning därför att de inte bildar kemiska föreningar utan är sig själva nog. Det har emellertid länge varit känt att ädelgasen xenon kan bilda föreningar med både syre och fluor. Nu har ett kanadensiskt forskarlag visat att xenontrioxid, XeO3, kan förena sig med en s.k. kroneter till en molekyl med inte mindre än 39 atomer, (CH2CH2O)5XeO3. I motsats till den...
Vi människor anser oss ju vara en framgångsrik art med många individer. Vi hör också till de större djuren, även om vi är långt ifrån de största. Mänsklighetens samlade vikt uppskattades för år 2015 vara 369 miljoner ton. Vikten bara av kolatomerna i alla människors kroppar uppskattas av ett israeliskt forskarlag till 60 miljoner ton, eller 0,06 Gt (gigaton). För en enda art är det mycket, men...
I inlägget ”Mina fysiktidskrifter 2” påpekade jag nyligen att det middagstal som Otto Hahn höll vid Nobelbanketten 1946 inte fanns att läsa på nobelprize.org, där normalt alla pristagarnas middagstal publiceras. Nu kan jag glädja alla läsare av middagstal att även detta är publicerat och återfinnes på < https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1944/hahn-speech.html >.
Fästingar kallades i radion för insekter, men även om bådadera är leddjur så är de på sätt och vis mindre besläktade än vi är med fiskarna. Fästingarna är inte "inskurna" (latinska "insecta", grekiska "entoma"), dvs bestående av delar åtskilda av smal "getinghals" och "getingmidja". Inte heller stämmer det in på en annan beteckning på insekter, Hexapoda, sexfotade. Det gör det inte på alla...
Ett israeliskt-amerikanskt forskarlag har uppskattat hur jordens levande materia fördelar sig på olika grupper av organismer. Man har uttryckt biomassan som gigaton (miljarder ton) kolatomer. Uttryckt på detta sätt utgör den totala biomassan 550, varav växter är 450, prokaryoter (bakterier och arkéer) 82, svampar 12, djur 2 och övriga 4. Av djuren står leddjuren (kräftdjur, mångfotingar,...
I Forskning och Framsteg nr 5/2018 återfinns en intressant artikel av Per Snaprud om medvetandet och var det kan vara lokaliserat i hjärnan. I artikeln spelar ett vad mellan medvetandefilosofen David Chalmers och neuroforskaren Christof Koch huvudrollen. År 1998 slog de vad om följande: kommer det inom 25 år kunna isoleras ett mindre antal nervceller med ett fåtal egenskaper som i sig är...
Claudia von See, som just avgått efter 17 år som chefredaktör för tidskriften “Biologie in unserer Zeit” (Biologi i vår tid), skrev följande till sina medarbetare och efterföljare, ord som gick rakt in i hjärtat på mig.
Bland urprungsbefolkningen i Nya Zeeland, maorierna, har man ett par uttryck för något som är helt omöjligt: “Kua kite te kohange kuaka”, och “Ko wai ka kite I te hua o te kuaka” ; eller “Vem har nånsin sett ett bo av en kuaka?” och “Vem har nånsin hållit ett ägg av en kuaka?”. Kuakan är en fågel som maorierna kanske trodde lägger sina ägg i molnen, men sanningen är nästan lika otrolig. Mamma...
I några blogginlägg har jag försökt beskriva tre fysiktidskrifter som då och då dunsar ner i min brevlåda. Avsändarna är tre fysiksällskap, de i Danmark, Sverige och Tyskland. Utöver dessa tre hade jag för länge sedan även den engelska Physics World och den amerikanska Physics Today, men i dag är den enda engelskspråkiga tidskriften jag får CERN Courier (kan läsas på < www.cerncourier.com...