Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Det som ger den brännande upplevelsen när man äter spansk peppar (chili) är framför allt ett ämne som heter capsaicin , och också några närbesläktade ämnen . Att det känns brännande är ingen tillfällighet. Receptorproteinet TRPV1 i munslemhinnan reagerar på samma sätt på hetta, genom att släppa kalciumjoner genom ett membran. TRPV1 förmedlar också ”hettan” från piperin i svartpeppar, som inte är...
Jan Storz och medarbetare rapporterar i tidskriften PNAS att de fångat en mus av arten Phyllotis xanthopygus rupestris på 6.739 meters höjd på toppen av den slocknade vulkanen Llullaillaco på gränsen mellan Chile och Argentina. Så högt upp lär man inte ha observerat andra däggdjur än människor ens i Himalaya. Själv har jag bara fångat Sveriges högsta (icke flygande) fluga på Kebnekaises sydtopp,...
Kan vi Corona-smittas av våra husdjur?
Från ett lerskikt med en ålder av 101,5 miljoner år har man samlat in bakterier och genom att tillföra näring och hålla en låg syrehalt, lyckats få aktivt liv i dem.
Det råder lite delade meningar om betydelsen för människors hälsa av att ha hund, men många undersökningar tyder på att att hundägare i genomsnitt mår något bättre än de som inte har hund. Men vad är orsak och vad är verkan? Är man mer benägen att ha hund om man är friskare? Ett svensk-brittiskt forskarlag (Tove Fall och medarbetare 2019) har dessutom funnit att hundägande har en ärftlig...
I min e-post damp det ned ett missvisande meddelande från "Dagens PS" med rubriken "Ny forskning: nyttigt med vin". Man hänvisar till en artikel av Ghosh och medarbetare. Jag är inte kompetent att uttala mig om vins eventuella nyttighet, bortsett från att jag vet att det är skadligt i stora mängder. Men det är helt klart, att den artikel det hänvisas till inte ger stöd för påståendet i rubriken.
I alla våra välkända floror, de som skrivits av Krok & Almquist, av Ursing samt av Mossberg och medarbetare, kallas växtfamiljen Scrophulariaceae för Lejongapsväxter. På senare år har man, grundat på likheter i DNA, kommit på att växterna har lite andra släktskapsförhållanden än man tidigare trott. Bl.a. har lejongap fått byta familj från Lejongapsväxter till Grobladsväxter (Plantaginaceae)...
I förra veckan samlade vi våra första luftprover från rum på infektionskliniken i Lund där patienter med covid-19 vårdas. Att få dessa mätningar på plats har krävt lång tid av förberedelser, men vi har haft tur. Redan för flera år sedan började vi planera, ta fram teknik, etablera protokoll, utarbeta rutiner och förbereda allt annat som krävs för att kunna samla in luftburna virus. Men då var...
Santalales är en växtordning bestående av mer än 2500 hel- eller halvparasitiska arter, bl.a. mistel. Nyligen har man, baserat på molekylärbiologisk likhet, i den räknat in familjen Balanophoraceae, och i denna familj ingår den egendomliga sydamerikanska växten Scybalium fungiforme som inte upptäcktes förrän på 1990-talet. Felipe Amorim och medarbetare har i år (Ecology 2020, e03001) beskrivit...
Elektroniska cigaretter lanserades som ett hälsovänligare alternativ till traditionella cigaretter. Flera artiklar har sedermera visat på riskerna också med e-cigaretter. Nyligen har 27 forskare vid nio olika amerikanska institutioner (S. Pushalkar m.fl.) visat, att e-cigarettanvändning ökar risken för infektioner. Undersökningen gäller visserligen bakteriella infektioner, men är väl ändå något...