Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

I alla våra välkända floror, de som skrivits av Krok & Almquist, av Ursing samt av Mossberg och medarbetare, kallas växtfamiljen Scrophulariaceae för Lejongapsväxter. På senare år har man, grundat på likheter i DNA, kommit på att växterna har lite andra släktskapsförhållanden än man tidigare trott. Bl.a. har lejongap fått byta familj från Lejongapsväxter till Grobladsväxter (Plantaginaceae)...
I förra veckan samlade vi våra första luftprover från rum på infektionskliniken i Lund där patienter med covid-19 vårdas. Att få dessa mätningar på plats har krävt lång tid av förberedelser, men vi har haft tur. Redan för flera år sedan började vi planera, ta fram teknik, etablera protokoll, utarbeta rutiner och förbereda allt annat som krävs för att kunna samla in luftburna virus. Men då var...
Santalales är en växtordning bestående av mer än 2500 hel- eller halvparasitiska arter, bl.a. mistel. Nyligen har man, baserat på molekylärbiologisk likhet, i den räknat in familjen Balanophoraceae, och i denna familj ingår den egendomliga sydamerikanska växten Scybalium fungiforme som inte upptäcktes förrän på 1990-talet. Felipe Amorim och medarbetare har i år (Ecology 2020, e03001) beskrivit...
Elektroniska cigaretter lanserades som ett hälsovänligare alternativ till traditionella cigaretter. Flera artiklar har sedermera visat på riskerna också med e-cigaretter. Nyligen har 27 forskare vid nio olika amerikanska institutioner (S. Pushalkar m.fl.) visat, att e-cigarettanvändning ökar risken för infektioner. Undersökningen gäller visserligen bakteriella infektioner, men är väl ändå något...
Metalliskt guld anses ju vara mycket motståndskraftigt mot kemisk påverkan, och har länge använts för olika medicinska ändamål i tron att det inte skulle lägga sig i människokroppens biokemiska processer. Men nyligen rapporterade Alice Balfourier och medarbetare i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, att de s.k. lysosomerna i mänskliga celler kan lösa upp små guldpartiklar, troligen med...
Vetenskapen är aldrig färdig. Länge har man ansett att den gren på evolutionsträdet som ledde till växter grenades av först från den som ledde till både svampar och djur (och oss människor). Nu skriver forskare i en ny artikel i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift, att man efter jämförelse av hela genuppsättningar och proteininnehåll kommit fram till att svamparna grenades av först från...
Det finns många parasiter både bland alger och blomväxter, men bara en enda parasit är känd bland barrträden. Detta barrträd finns på ön Nya Kaledonien öster om Australien, som ockå hyser många andra speciella växter. Det parasiterar på ett annat barrträd i samma familj, Podocarpaceae, genom att förena sina rötter med värdträdets rötter. Parasiten har förlorat förmågan att själv utföra fotosyntes...
Tokelau, ett land som jag inte hört talas om tidigare, har gått i täten och blivit det första land i världen som täcker hundra procent av sitt energibehov med solenergi. Det finns flera sevärda sidor på Internet om detta, men börja gärna här .
Tre gånger under evolutionen har det uppkommit flygande ryggradsdjur, och jag räknar då inte in glidflygare som flygekorrar. De som (utom insekter, som ju inte är ryggradsdjur) fortfarande flyger omkring är fåglar och fladdermöss, men de första flygande ryggradsdjuren var flygödlorna, pterosaurierna. De levde från för ungefär 228 miljoner år sedan tills de, liksom de inte närmare besläktade...
Bläckfiskar har förmåga att anpassa sitt utseende till omgivningen, och i förmågan ingår också att ändra färg efter omgivningens färg. Bläckfiskarna signalerar också till varandra med färgändringar. Därför kom det som en överraskning när man redan för länge sen kom underfund med att de, i motsats till oss, har bara en sorts ljuskänsliga celler i ögonen. Vi människor kan ju skilja på olika färger...