Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Sedan några år tillbaka har man upptäckt fler och fler kemiska reaktioner som förlöper annorlunda i små vattendroppar än de gör i större vattensamlingar.
Thismia , felyktor, är ett växtsläkte med bortåt åttio kända arter, och fler hittas ständigt. Släktet är spritt över stora delar av jorden: Sydamerika, Sydostasien, Australien, Nya Zeeland; mest tropikerna, men även exempelvis Japan; ja, en art har tom. rapporterats från trakten av Chicago, fast den inte har återfunnits. Men en art från Malaysia som varit försvunnen i 150 år återfanns nyligen ,...
För att våra leder ska fungera väl, är det viktigt att de smörjs ordentligt.
Purpur är en blandning av flera färgämnen som utvanns ur purpursnäckor
Det kanske fanns syrgas i jordens biosfär redan för 3,1 miljarder år sedan
En artikel i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift (PNAS) med Ron Sender som första författare görs en beräkning av massan av alla viruspartiklar av SARS-CoV-2-typ som mänskligheten bär på under den nuvarande pandemin. Man har kommit fram till, att de tillsammans väger mellan 0,1 och 10 kg. Knappast tyngre än vad en enda person kan bära med sig i fickorna eller handväskan.
Arbetare av myrarten Temnothorax nylanderi som infekterats av bandmasken Anomotaenia brevis lever mycket längre än oinfekterade arbetarmyror
Finns det liv på Mars? Gång på gång har forskare funnit skäl att besvara frågan med ja, och gång på gång har andra forskare ansett att de haft fel. Senaste inlägget i debatten har godkänts för publicering i tidskriften Advances in Microbiology, och kan studeras här .
Som en stor del av allmänheten numera känner till, innehåller DNA fyra olika slags nukleobaser, nämligen adenin, cytosin, guanin och tymin (betecknade A, C, G och T). RNA innehåller uracil (U) i stället för tymin. Man trodde länge att dessa var de enda «bokstäverna» i den genetiska informationen hos alla organismer och virus. Emellertid fann man redan 1977 ett virus som angriper cyanobakterier,...
Elam omnämns ett flertal gånger i Bibeln , dels som Noas sonson (Sems son), dels som ett land . Landet har identifierats som ett område som ligger i nuvarande västra Iran vid Persiska Vikens norra del. Här utvecklades ett av världens äldsta skriftsystem, som man länge arbetat för att tyda. Ett stort framsteg i uttydningsarbetet har nyligen gjorts av fransmannen François Desset och kommer snart...