Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Det kan vara viktigt att hålla reda på var man har bakändan, men det kan vara svårt för en lång och böjlig orm som försöker gömma sig för någon som vill äta upp den. Ett internationellt forskarlag har nu funnit att havsormar av släktena Hydrophis och Hydrelaps har ett ljussinne i svansen, så att de kan märka om den är ordentligt gömd. Ljuskänslighet i andra kroppsdelar än ögonen förekommer också...
Det är förstås en fråga om definitioner och hur man räknar. Människan ligger ganska bra till. Jag har bara hittat uppgifter för att räkna på “vuxna” (människor som är minst 15 år gamla). År 2005 fanns det 4630 miljoner av oss, med en genomsnittsvikt av 62 kg. Det är tillsammans 287 miljoner ton. Av detta beror 15 miljoner ton på övervikt, motsvarande 242 miljoner “vuxna” människor av...
Vi har i våra ögon färgkänsliga celler (tappar) av tre olika slag, med vilka vi kan se färger i starkt ljus, och dessutom en celler av en ljuskänsligare sort (stavar) med vilkas hjälp vi kan se också i svagare belysning, men utan att kunna skilja på färger. Enligt en artikel i tidskriften Science av Zuzana Musilova m.fl. kan en del djuphavsfiskar särskilja färger i svagt ljus med hjälp av olika...
För några miljoner år sedan fanns det en haj med artnamnet megalodon som var 18 meter lång och vägde 60 ton. Enligt en hypotes om varför den dog ut som fått stor spridning både i populärvetenskaplig litteratur och på Internet var orsaken en att en stjärna exploderade som supernova för 2,4 miljoner år sedan. Ibland har detta framställts mer som faktum än som hypotes. Men nyare forskning tyder på...
Ett kinesiskt-amerikanskt forskarlag har kommit på hur man kan behandla möss så att de kan se med hjälp av infrarött ljus, förutom i för oss synligt ljus. Forskningen kan få betydelse, inte främst för att ge infrarödseende, utan för att ge människor med syndefekter mer normalt seende. Forskningen beskrivs populärt i en video , och mer vetenskapligt i en artikel . En del fiskar, t.ex. den vanliga...
Med ett nytt grepp har Donald Ort och medarbetare lyckats avsevärt effektivisera växters fotosyntes och tillväxt. På grund av att RuBisCO, ett koldioxid-bindande enzym i växters kloroplaster, också binder syre, så försvinner en del av fotosyntesens resultat genom s.k. fotorespiration. I fotorespirationen är andra celldelar än kloroplasterna inblandade. Tidigare försök att stoppa fotorespirationen...
Astrologi, denna kvarleva från tider då vi trodde att stjärnorna var fästa vid himlavalvet och att tomtar bebodde skogarna, uppmärksammas fortfarande då och då i media. Nyligen skrev en DN-journalist artikeln ” Därför vänder vi oss till stjärnorna för att få svar ”. Hon säger ”Astrologin låter oss leka med tanken att där finns en metod bakom galenskapen. Vardagens tvivel blir lite lättare att...
Melatonin är ett hormon, vars roll för vår egen och andra ryggradsdjurs dygnsrytm är relativt välkänd även hos allmänheten. Det är mindre känt att melatonin spelar en (annorlunda) roll även hos växter.
Nya arkeologiska fynd i sydöstra Ecuador visar att kakao användes av indianerna runt Amazonflodens översta biflöden redan för mellan 5450 och 5300 år sedan, vilket är ungefär ett och ett halvt årtusende tidigare än det bruk av kakao som tidigare var känt från Mellanamerika. Runt Amazonflodens bifloder finns 17 arter av släktet Theobroma (="gudaföda"), av vilka Theobroma cacao ger råmaterial för...
I en artikel i den ryska vetenskapsakademins tidskrift ("Doklady") beskriver Anastasia V. Shatilovich m.fl. hur de lyckats återuppliva rundmaskar (nematoder) som legat infrusna i ett jordekorrbo i den östsibiriska tjälen, inte långt från ishavskusten, i mellan 30000 och 40000 år. Det påstås vara rekord för flercelliga eukaryota varelser när det gäller att behålla livhanken i fruset tillstånd...