Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

E-cigaretter har lanserats som ett ofarligt alternativ till vanliga cigaretter, men de är nog inte ofarliga. De levererar inte skadliga ämnen bildade vid förbränning. Men enligt en artikel i den amerikanska vetenskapsakadmins tidskrift PNAS bildas cancerframkallande ämnen ur nikotinet när möss eller mänskliga celler utsätts för rök från E-cigaretter. DNA skadas, och den DNA-reparerande förmågan...
Vår uppfattning om en omgivande verklighet åstadkoms genom signaler från våra sinnesorgan, men hur signalerna från olika sinnesorgan samverkar för att ge detta resultat är inte helt klarlagt. I den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS beskrivs en intressant iakttagelse rörande sambandet mellan två sinnesorgan. När vi rör på våra ögon genom att följa ett rörligt föremål med blicken så vibrerar trumhinnorna.
När jag lyssnade på Vetenskapens Värld den 4 december om den biologiska klockan (ett tema som jag redan skrivit här om i år) slog det mig igen att man tydligen glömt bort att den först upptäcktes hos växter. Även om det finns föregångare så borde den största äran för detta tillfalla Erwin Bünning . Man bör heller inte tala om “cirkadisk rytm”. Enligt min och bl.a. Nationalencyklopedins mening är...
Yeti, “ snömannen ”, av vilken man hittillls bara har hittat fotspår i Himalaya och Tibet, har avslöjats. Man har nu analyserat DNA från nio fotspår av snömannen och funnit att i det åtta av fallen rör sig om medlemmar av björnfamiljen (ett fall visade sig vara en hund). Det f örsta fynd som tydde på detta hittades redan för flera år sedan
En artikel av Washington Post , i vilken Alexander Pyron vänder sig mot överdrivet skydd av utrotningshotade arter, har lett till en protestskrivelse som jag tillsammans med flera hundra andra biologer m.fl. har undertecknat. I en skrivelse som så många ska vara eniga om kan ju inte alla individuella synpunkter komma med. Något som varit med i utkast men senare uteslutits är det moraliska...
Årets nobelpris i fysiologi eller medicin kommer ju att delas ut för studier av den biologiska klockan, eller mera vetenskapligt uttryckt, den cirkadianska (bättre benämning än cirkadiska) rytmen. Det är ju forskare vid Karolinska Institutet som har utsett pristagarna, och fokus ligger på människans och djurens klockor. Det har kommit lite i bakgrunden att det var en tysk botanist, Erwin Bünning...
Att vår kroppstemperatur är högre temperaturen i vår omgivning beror till stor del på cellandningen i mitokondrierna, de små “kaminerna” i våra celler, som ständigt förbrukar det syre vi andas in. Man skulle vänta sig att dessa “kaminer” är varmare än cellerna i övrigt, men hur varma är de månne? En internationell forskargrupp har använt sig av ett färgämne som fäster sig just på mitokondrier,...
Vårt kranvatten ser ju, om det inte är förorenat, helt färglöst ut, men tjocka lager av vatten absorberar rött ljus, och till 20 meters djup i havet tränger det knappast ner något rött solljus alls. Men det behöver för den skull inte helt saknas rött ljus där. En del organismer har förmåga till bioluminiscens, ljusutsändning orsakad av kemiska reaktioner, vilket har varit känt mycket länge...
En gammal metod att bekämpa bakteriesjukdomar med virus, s.k. bakteriofager, har fått förnyad aktualitet på grund av ökande antibiotikaresistens hos farliga bakterier. Men man kan också bekämpa virussjukdomar med bakterier.
Enligt tidskriften Science har ESS (European Spallation Source), den stora "neutronkanonen" i Lund, drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av kostnadsökningar. Den hade planerats för en effekt på 5 megawatt (MW), men kommer bara att kunna nå upp till 2 MW under de kommande 6 åren. Man hoppas fortfarande att kunna öka på till 5 MW längre fram, men det finns farhågor om att utbyggnaden aldrig...