Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

Tokelau, ett land som jag inte hört talas om tidigare, har gått i täten och blivit det första land i världen som täcker hundra procent av sitt energibehov med solenergi. Det finns flera sevärda sidor på Internet om detta, men börja gärna här .
Tre gånger under evolutionen har det uppkommit flygande ryggradsdjur, och jag räknar då inte in glidflygare som flygekorrar. De som (utom insekter, som ju inte är ryggradsdjur) fortfarande flyger omkring är fåglar och fladdermöss, men de första flygande ryggradsdjuren var flygödlorna, pterosaurierna. De levde från för ungefär 228 miljoner år sedan tills de, liksom de inte närmare besläktade...
Bläckfiskar har förmåga att anpassa sitt utseende till omgivningen, och i förmågan ingår också att ändra färg efter omgivningens färg. Bläckfiskarna signalerar också till varandra med färgändringar. Därför kom det som en överraskning när man redan för länge sen kom underfund med att de, i motsats till oss, har bara en sorts ljuskänsliga celler i ögonen. Vi människor kan ju skilja på olika färger...
Kunskaperna om evolutionen av människosläktet ( Homo ) har visserligen gjort stora framsteg på sistone, men nu ska vi inte gå ett par miljoner, utan ett par miljarder år tillbaks i tiden, till bildningen av de första cellerna med membranavgränsad cellkärna. Man har länge misstänkt att de uppkommit ur s.k. asgårdarkéer, en slags organismer som fått namn efter de fornnordiska gudarnas hemvist. En...
Många av oss har väl läst historier om hur gamla gummor pratar med sina krukväxter eller om hur växter reagerar på olika slags musik. Men man har också gjort olika vetenskapliga försök över hur växter kan uppfatta ljud. Senast har israeliska forskare (Veits och medarbetare) visat hur blommor av ett slags nattljus reagerar på surret av bin med att öka sockerhalten i sin nektar. Blommorna är...
Det kan vara viktigt att hålla reda på var man har bakändan, men det kan vara svårt för en lång och böjlig orm som försöker gömma sig för någon som vill äta upp den. Ett internationellt forskarlag har nu funnit att havsormar av släktena Hydrophis och Hydrelaps har ett ljussinne i svansen, så att de kan märka om den är ordentligt gömd. Ljuskänslighet i andra kroppsdelar än ögonen förekommer också...
Det är förstås en fråga om definitioner och hur man räknar. Människan ligger ganska bra till. Jag har bara hittat uppgifter för att räkna på “vuxna” (människor som är minst 15 år gamla). År 2005 fanns det 4630 miljoner av oss, med en genomsnittsvikt av 62 kg. Det är tillsammans 287 miljoner ton. Av detta beror 15 miljoner ton på övervikt, motsvarande 242 miljoner “vuxna” människor av...
Vi har i våra ögon färgkänsliga celler (tappar) av tre olika slag, med vilka vi kan se färger i starkt ljus, och dessutom en celler av en ljuskänsligare sort (stavar) med vilkas hjälp vi kan se också i svagare belysning, men utan att kunna skilja på färger. Enligt en artikel i tidskriften Science av Zuzana Musilova m.fl. kan en del djuphavsfiskar särskilja färger i svagt ljus med hjälp av olika...
För några miljoner år sedan fanns det en haj med artnamnet megalodon som var 18 meter lång och vägde 60 ton. Enligt en hypotes om varför den dog ut som fått stor spridning både i populärvetenskaplig litteratur och på Internet var orsaken en att en stjärna exploderade som supernova för 2,4 miljoner år sedan. Ibland har detta framställts mer som faktum än som hypotes. Men nyare forskning tyder på...
Ett kinesiskt-amerikanskt forskarlag har kommit på hur man kan behandla möss så att de kan se med hjälp av infrarött ljus, förutom i för oss synligt ljus. Forskningen kan få betydelse, inte främst för att ge infrarödseende, utan för att ge människor med syndefekter mer normalt seende. Forskningen beskrivs populärt i en video , och mer vetenskapligt i en artikel . En del fiskar, t.ex. den vanliga...