Annons

422 träd per människa på jorden

Författare: 

Publicerad

2015-09-11

Det finns lite olika definitioner på vad ett träd är. En av dessa säger att ett träd är en växt med en vedartad stam som i brösthöjd har en diameter av minst 10 cm.  En nyligen gjord sammanställning av uppgifter från olika världsdelar har kommit fram till att det på jorden finns ungefär 3040000000000 (3,04 triljoner) träd. Med en världsbefolkning av 7,2 miljarder motsvarar det 422 träd per människa. Vi svenskar är som när det gäller det mesta också i detta avseende ovanligt väl lottade. Med uppskattningsvis 30945 miljoner träd på 9793172 invånare har vi ungefär 3160 träd per svensk.

Jordens träd fördelar sig på ungefär 100000 arter.

2

Kommentarer

Hur många träd behöver en människa avverka och återplantera under sin livstid för att leva ekologiskt hållbart med nuvarande svenska standardnivå? Hur mycket odlingsbar landareal behöver varje människa för att leva med nuvarande nivå av konsumtion? Kan detta vara mer intressant än antalet träd?

Jag håller med om att det är mer intressant hur många träd man måste plantera för att kompensera för sin förbrukning. Det tänkte jag redan när jag skrev mitt förra inlägg, men tyckte inte att jag hade underlag för en säker beräkning. Såvitt jag kan påminna mig har jag personligen bara plantera två träd, men i alla fall gett bort ett antal ”planteringsbevis”.  Om vi håller oss till svenska förhållanden och gör en mycket grov  uppskattning, så gäller att det under avverkningsåret 2013/14 avverkades 85.3 miljoner skogskubikmeter, vilket grovt motsvarar 92,6 miljoner träd eller, med 9,72 miljoner svenskar, 9.46 träd per invånare och år. Redan för så där 2700 år sen ansåg man att ”vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det bliver långt” (Psaltaren 90:10), och svenska mäns medellivslängd har just passerat 80 år (själv är jag bara 79,5 och mår med hjälp av reservdelar bra); med kvinnorna medräknade blir medellivslängden i Sverige ca 82 år. Man kan ju räkna på olika sätt, men en uppskattning av vad vi bör plantera är 9.46x82=776 träd.

Frågan om vilken landareal vi behöver för att behålla nuvarande materiell standard kan nog någon annan svara bättre på.