Annons

Sitt ner i båten!

Författare: 

Publicerad

2009-07-31

Så här i sommartider händer det nog lite här och var att man säger ”Sitt ner i båten!”. Som landkrabba och inbiten samlare av historier om nobelpris och nobelpristagare associerar jag själv mest den uppmaningen till en berömd konferens i början av 1950-talet vid fysikinstitutionen Cavendish Laboratory i Cambridge, England. Där hade österrikaren Max Perutz i nästan 15 år arbetat med att klarlägga strukturen hos hemoglobin, den proteinmolekyl som fraktar syre från lunga till muskel. Som metod använde han röntgenkristallografi, en metod utvecklad för mindre molekyler av Lawrence Bragg och hans far (båda nobelpristagare i fysik 1915, då Lawrence bara var 25 år gammal).

Perutz förste handledare i projektet var kristallografen John Bernal, som omkring 1930 börjat studera proteiner. (En annan elev till Bernal på 1930-talet var Dorothy Crowfoot Hodgkin, som valde insulin som sin molekyl och erhöll kemipris 1964). När Bernal lämnade Cambridge övertogs mentorsrollen av Lawrence Bragg, som då blivit chef för institutionen efter Ernest Rutherford (kemi 1908). Det första stora problemet var att få fram användbara kristaller av hemoglobin, men även när det problemet väl var löst återstod åratal av datainsamling och (i början manuell) databehandling. Dessutom finns det ett generellt problem inom kristallografin: De prickiga fotoplåtarna ger information om intensiteterna hos de röntgenstrålar som böjts av i kristallen, men avslöjar inget om strålarnas fasförskjutningar, vilket behövs för en rent matematisk rekonstruktion av atomernas lägen i kristallen.

Perutz, med stöd av Bragg, trodde sig klara av att lösa strukturen hos hemoglobin ändå. Men omkring 1950 anslöt sig den unge fysikern Francis Crick till gruppen och satte sig att läsa in den kristallografiska litteraturen. Cricks slutsats var att det inte var möjligt att komma runt fasproblemet utan att tillämpa en radikalt annorlunda metod: Man måste med kemiska metoder sätta in tunga metallatomer i kristallgittret och bestämma förändringen på de prickiga fotoplåtarna hörande till kristaller med och utan metallatomer. Vid konferensen, där Bragg, Crick och Perutz var närvarande, höll Perutz ett föredrag om sitt snart 15-åriga projekt med hemoglobin. Under diskussionen ställer sig Crick upp och berättar om sina slutsatser, att projektet inte kan nå sitt mål med de metoder som Perutz använder. Då fräser Bragg, som redan tidigare irriterat sig på den högljudde Crick, ”Sit down Crick, you are rocking the boat”.

Men som det skulle visa sig hade Crick faktiskt rätt. Hans insikt hjälpte inte bara Perutz att nå sitt mål, utan även dennes elev John Kendrew, som arbetade med det syrelagrande proteinet myoglobin. Och som ni naturligtvis alla vet kom både Perutz, Kendrew och Crick till Stockholm i december 1962 för att hämta sina nobelpris. Perutz och Kendrew delade på kemipriset medan Crick erhöll medicinpriset tillsammans med James Watson och Maurice Wilkins. Men det är en annan historia!

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar