Annons

Björnar mot vapen

Publicerad

2008-01-08
McCain, republikansk presidentkandidat i USAs primärval, ondgjorde sig i sitt valtal till New Hampshire-borna i går över den biologiska forskningens kostnader för det amerikanska folket. Han pekade speciellt ut en genetisk undersökning av björnar i Montana som kostade skattebetalarna 3 miljoner dollar. För att rättfärdiga sitt stöd för kriget i Irak drar han slutsatsen att biologisk forskning är onödig och inte bör stödas med skattemedel. Dessa skall istället läggas på den största utmaningen under 2000-talet, enlig McCain den radikal-islamistiska extremismen. Ett krig som redan kostat skattebetalarna flera tusen miljarder dollar! Om McCain blir president i USA är det kanske bäst att flytta de ca 1000 kvarvarande exemplaren av USAs grizzly-björnstam till Kanada. Eventuellt flyttar även biologerna med!

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Bra rutet! Den form av populistiska angrepp på "slöseri" av pengar inom forskningen som görs av McCain dyker upp med jämna mellanrum även i vårt land, inte minst från politiker som vill vinna poäng i medierna. De av oss som prenumererat på F&F från allra första början kommer ihåg då framför allt Dagens Eko och Dagens Nyheter på 1980-talet bedrev något som nästan fick karaktären av kampanjer mot forskning. Ett projekt som hånades särskilt mycket och i flera dagar i nyhetssändningarna handlade om "deltagande överklassforskning i Madrid" enligt Ekot, men gick i själva verket ut på att studera förändringar i den spanska sociala strukturen och demokratins trevande men stadiga framväxt efter Francodiktaturens fall. Ett par andra projekt som uppmärksammades stort i både DN och Ekot och som fick skrattarna emot sig hade mer praktisk och normativ inriktning. Det ena undersökte hur man konkret och effektivt bör städa toaletter på arbetsplatser. Hur ofta bör de rengöras, vad bör rengöras oftast, vilka metoder och tekniska hjälpmedel är effektiva men ändå skonsamma mot städaren, hur kan olika slags kostnader minimeras osv osv? Det andra projektet mätte hur lång tid det tar för pensionärer och rörelsehindrade att korsa en stadsgata. Ha ha ha, tyckte både DN, Ekot och några andra nationella medier och verkade inte inse att man faktiskt måste göra vetenskapligt hållbara undersökningar för att kunna gå ut med rekommendationer om arbetsmetoder vid lokalvård eller hur länge den gröna gubben måste lysa vid övergångsställen för att bibehålla säkerheten och utan att stoppa trafiken totalt. Möjligen ökades arrigansen i medierna av att de två förstnämnda av de tre projekten genomfördes av kvinnliga forskare - eller är det en alltför konspiratorisk tanke? Hur som helst, nu när McCain klagar på viltgenetisk forskning så känner man igen sig. Och tar sig för pannan.

Lägg till kommentar