Annons

Dödsskallemärkt sjukskrivning

Författare: 

Publicerad

2005-10-03
Sjukskrivna ligger på sofflocket. Det är farligt, dödligt farligt. Därför måste de skyndsamt hjälpas tillbaka till ett produktivt och därmed hälsosamt liv. Det intrycket får man av en stort uppslagen annons som Försäkringskassan nyligen publicerade i Läkartidningen. En text med rubriken ”Tidiga insatser ger snabbare återgång”, illustreras av en kudde prydd med spetsar – och en dödsskalle. Enligt texten uppger knappt 60 procent av de sjukskrivna att de skulle kunna arbeta om de kunde påverka sin arbetssituation. De kan de uppenbart inte, och i stället förstår man att de fördriver tiden horisontellt. Det har vi hört förut, men att konsekvenserna skulle vara så förödande som bilden antyder är nytt. Men vad gör FK inte för att påverka en bångstyrig läkarkår? Och myndighetens politiska snarare än vetenskapliga mål är högt satt: Hela Sverige – halva sjukskrivningen.Det tycks ge resultat. I maj fick 1 500 personer avslag på sin begäran om sjukpenning eller sin sjukpenning indragen, enligt en artikel i Läkartidningen. Avslagsprocenten hamnar på låga 0,68 procent, men det är ändå en fördubbling jämfört med samma period föregående år. Lägg därtill att det i många fall är en handläggare på FK som utan att konsultera försäkringsläkaren beslutar om sjukpenning. Enligt en ny rapport från FK rör det sig om drygt 20 procent av ärendena på riksnivå, medan det i en del län är hela 40 procent. Vilken kompetens har då handläggarna? Vissa har gått på högskola, andra på gymnasiet, upplyser FK. Är det rimligt att ge dem vetorätt över en läkare som träffat och undersökt patienten? Att ge byråkratin tolkningsföreträde över vetenskapen? Om sjukskrivning handlar om politik och inte sjukvård är det kanske det.

Kommentera:

5

Dela artikeln:

Kommentarer

Nä, grunden för sjukskrivning måste vila på en diagnos, ett medicinskt ställningstagande av en läkare. Men i svårlösbara kriser blir politiken mindre sofistiskerad, tänkandet förvirrat, besluten desperata.Regler som vi vant oss vid som okränkbara säljs ut för lättfångna mål.Det finns intressenter i politik och vård som ser sin möjlighet att utmana läkarnas auktoritet, särskilt över sjukdomar som kan kopplas samman med människors arbete.Man kan bygga en politisk karriär på att vilja sätta psykiskt sjuka i fängelse och hota sjukskrivna med ett liv nära existensminimum. Offentliga ställningstaganden av denna sort är lätthanterliga eftersom man klipper till dem som redan är golvade.I sådana demagogiska ärenden behöver man inte bekymra sig om opposition. Sjukskrivna är en ordlös grupp utan tydliga försvarare.Men,läkaren står ännu som ensam garant för sina patienter och kämpar med att förklara komplicerade orsaksamband för allmänhet,tjänstemän och politiker.Om man vill anlägga moteld mot en brutal tillämpningen av socialförsäkringarna måste uppmärksamheten vändas mot ohälsans mest tydliga källa: arbetslivet.Den tuffa politiska attityden måste vändas mot rovdriften av människor och ansvar krävas. Det är i den riktningen som Försäkringskassan behöver styra, eventuellt med tvingande åtgärder mot arbetsgivaren.

Tycker att många i personalen på FK verkar direkt inkompetenta! Jag känner till folk som bråkat sig ÄNNU sjukare än de varit från början, för att deras ärenden fått fel beslut. Men det ska visst finnas en massa sjukskrivna som fejkar för att utnyttja systemet! Det är illa. Men vart ÄR dom människorna? Ha det bra! // Kram Tonårsmorsan. Heltidsarbetande 4-barnsmorsa, som e livrädd att bli sjuk! http://spaces.msn.com/members/fatoutouray/

Det är alltid lätt att diskutera utifrån ett idealiskt teoretiskt perspektiv. Ur det perspektivet skulle jag givetvis hålla med huvudinlägget och första kommentaren. Givetvis är en läkare bättre lämpad att bedöma en sjukskrivning. Samtidigt skulle man ju då tro att en läkare, givet sin utbildning och sin kompetens, skulle ägna i princip hela sin tid åt patienter och läkararbete. När man då ser ut i verkligheten är det ett välkänt faktum att läkare ägnar ofantliga mängder tid åt administration, de upplever att de arbetar i ständig tidspress. Detta leder då till att det är väldigt mycket enklare att bara instämma med en patient som klagar på odefinierbar trötthet och leda och sjukskriva densamma, för att kunna gå vidare och ta nästa fall och jobba sig ned i pappershögen. Det här är ju inget okänt fenomen inom läkarkåren, de väldigt svårdefinierade (även vetenskapligt sett) sjukdomssymptom som nu leder till sjukskrivning för stresssyndrom eller utbrändhet är inte så lätta att vare sig motbevisa eller bevisa. Det är dock ur ett mänskligt perspektiv (mindre bråk) och ur läkarens resursperspektiv mycket lättare att bara hålla med patienten och sjukskriva en tid.Att en försäkringshandläggare i det läget har rätt att ifrågasätta en dylik "slentriansjukskrivning" tycker jag nog är bra. Verkligheten är inte alltid lika enkel som teorin.

Det är riktigt att sjukdomar och diagnoser är tidsbundna och platsbundna. Det är lätt att visa på när det gäller de stora infektionssjukdomarna. I vår tid tar följdsjukdomar till alkohol och rökning upp mycket plats i vården. Kostnaden för den vården har vi fått leva med länge. Henrik beskriver bra den omöjliga situation som många läkare står inför, som kan ses som uttryck för långt gången stress. Följden av denna är att man i sin omgivning också hör talas om läkare som blir sjukskrivna. Men läkare har ju en fördel - de kan lätt dra utomlands och välja hälsosammare arbetsmiljöer.Om vi antar att svenskt arbetsliv är mycket effektivt - kanske världsledande i det avseendet - är det kanske inte helt orimligt att det ger effekter i samhället i form av höga ohälsotal eller långtidssjukskrivningar. Det finns också stressfaktorer utanför arbetslivet, men vårt arbete upptar en betydande del av vår bästa tid.Så situationen på arbetsplatsen är en starkt misstänkt bidragande orsak till utbrändhet.Exempel på vetenskapligt påvisbara samband mellan stress och sjukdom finns, senast presenterat i en avhandling av Mirjam Ekstedt, Burnout and Sleep,Karolinska Institutet, Stockholm 2005. Vetenskapen hinner kanske ikapp och klarlägger sådana samband som känns otydliga idag. Det är också en förutsättning för att på ett humant sätt återföra sjuka till ett produktivt liv. Låt oss hoppas på det.

Visst är det bra att en läkares sjukskrivning kan ifrågasättas. Men i de fall Försäkringskassan helt drar tillbaka sjukskrivningen borde rimligen en av kassans egna läkare vara inblandad i bedömningen. Att en handläggare, kanske med gymnasiekompetens, så ofta gör det på egen hand är oroande. I Danmark är läkares sätt att sjukskriva mindre reglerat än i Sverige - ofta används inga förtryckta blanketter och läkaren behöver inte på samma detaljerade vis som i Sverige beskriva vilka symtom som gör att patienten inte kan arbeta osv. Ändå är problemet med höga sjukskrivningskostnader mindre i Danmark än i Sverige. Själv kan jag inte låta bli att fundera på om skillnaderna mellan länderna delvis kan bero på hållningen till vila. I Danmark finns inget ord för trängingsvärk, den som vilar "blomstrer". Och vad kallas en ölöppnare? Samfundshjelpere. Det är ganska långt ifrån den dödsskallemärkta kudden som FK nu lanserar.

Lägg till kommentar