Annons

Echinacea fungerar inte vid förkylning

Författare: 

Publicerad

2005-08-02
Den populära örtmedicinen echinacea har ingen effekt vid förkylning, enligt en ny randomiserad studie publicerad i New England Journal of Medicine. Forskarna infekterade 437 frivilliga försökspersoner med förkylningsvirus. En grupp fick echinacea eller placebo före infektionen, en annan grupp i samband med den. Resultaten visar att örten varken förebygger eller lindrar förkylningssymtom i högre grad än placebo. Vid USA:s nationella center för komplementär och alternativ medicin (NCCAM), som sponsrat den aktuella och en tidigare studie med samma resultat, anser man det nu klarlagt att substansen inte har någon plats i arsenalen mot snuva. Men efterfrågan är stor: i en artikel i New York Times hävdas att echinacea-produkter under 2004 såldes till ett värde av 155 miljoner dollar. "Det är en produkt med oerhörd dragningskraft. En kraft som baseras på en kombination av folklore, myt och hörsägen, och som haft större genomslag än vetenskapen", säger läkaren Stephen E Straus, chef på NCCAM. Följaktligen hävdar vissa det behövs fler studier för att kunna bedöma echinaceas verkliga effekt, och att doserna som använts varit för små. Rimligare vore kanske att anta att effekt saknas, till dess motsatsen är bevisad?

Kommentera:

3

Dela artikeln:

Kommentarer

Det finns flera positiva studier på http://www.herbmed.org/Herbs/Herb6.htm#Category1Herb6

Den skulle ju kunna ge effekt just genom den av er rapporterade biologiska placeboeffekten längre upp i bloggen, som väl för övrigt inte är helt ny.Jag känner mig själv alltid frustrerad vid förkylning över att få rådet att dricka mycket och vila - jag vill ha något att hålla, må det funka eller ej.melin.typepad.com

Åter från semester! Studierna på HerbMeds hemsidan motsäger knappast NCCAMs slutsats. En del är observations- och fallstudier med lågt bevisvärde. Men visst finns även randomiserade, kontrollerade undersökningar som tyder på att preparatet kan ha en effekt vid förkylningar. Andra pekar i motsatt riktning. Denna variation väcker i sig själv tvivel om substansen verkan, inte minst som det är svårare att vetenskapligt utesluta en möjlig effekt, än att påvisa en effekt. Lägg därtill att flera av de negativa studierna publicerats på senare år och i respekterade tidskrifter som Annals of Internal Medicine, New England Journal of Medicine och Journal of the American Medical Association. Medicinsk praxis är ofta resultatet av en tvekamp mellan opinion och fakta. I fallet echinacea, där både pengar och prestige står på spel, har det funnits mycket av båda varor. Lyckligt då att biverkningarna av örten åtminstone tycks små.

Lägg till kommentar