Annons

Vitamin E förebygger inte Alzheimer

Författare: 

Publicerad

2005-07-04
Många tar förmodligen vitamin E i förhoppning om att det förebygger Alzheimers sjukdom. Inte minst på internet är det lätt att hitta rekommendationer för sådan behandling (Helhetsdoktorn). Men nu visar en stor studie i välrenommerade New England Journal of Medicine (abstrakt) att denna antioxidant inte fungerar bättre än placebo. Det samma gäller Aricept (donepezilhydroklorid), en bromsmedicin vid Alzheimer demens.Studien rör 700 patienter med så kallad lindrig intellektuell störning (MCI) som följts under tre år. MCI är ett tillstånd karaktäriserat av glömska som är större än förväntat i förhållande till åldern, men som inte försämrat funktionsförmågan (läs mer i F&F 5/05). Intresset för tillståndet beror bland annat på att det i vissa fall föregår Alzheimers sjukdom. Men hur det ska definieras, om det alls är en sjukdom eller snarare en lönsam affärsidé från läkemedelsindustrin, råder det delade meningar om (läs mer i F&F 2/05, DN-debatt och DN-debatt). En central fråga är förstås om MCI alls går att behandla. Om inte riskerar diagnosen att göra mer skada än nytta. Den aktuella studien är inte den första att nå fram till nedslående resultatet. Det utesluter förstås inte att det i framtiden kan dyka upp mer lämpade preparat. Men de samlade bevisen för att vitamin E inte motverkar Alzheimer, och misstankar om biverkningar som kopplats till substansen (Läkartidningen), gör att det knappast finns anledning att använda vitamin E som prevention mot Alzheimers sjukdom.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar