Annons

Hela din genetiska kod på en timme

Författare: 

Publicerad

2008-11-28
Framtiden är här snart. Nya uppfinningar kan vara lite tråkiga, lite halvintressanta och alldeles, alldeles underbara. En underbar ny uppfinning gör det möjligt att läsa genetisk kod (DNA) på ett nytt sätt. Det är ett väldigt snabbt sätt. Det är så snabbt att jag måste trippelkolla snabbheten och se att jag verkligen hörde rätt. Vilka möjligheter kan inte det skapa för evolutionsbiologisk forskning?Informationen i DNA byggs upp av fyra olika nukleinsyror. När koden från en DNA sträng ska kopieras så kommer enzymet DNA polymeras och bygger upp en ny komplementär sträng. Det nya John Eid och medförfattare presenterar i Science är att en nanostruktur läser av vilka nya nukleinsyror som byggs på, medan de byggs på. Det betyder att avläsningen går lika fort som enzymet självt. Realtid. Det är väldigt fort.Artikelförfattarna menar att den nya tekniken är trettio tusen gånger snabbare (!) än konventionell teknik. Snabbheten och enkelheten skulle göra det möjligt att läsa av hela det mänskliga genomet, all genetisk information som finns i våra celler, på ungefär en timme. Hela den genetiska kod som har gett dig möjligheten att bli du. Bara tanken är svindlande. Om den här tekniken håller måttet så kommer hela evolutionsbiologin kunna ta ett fullständigt sjumilasteg in i genomets tidsålder. Jag tror det kommer att visa sig att det finns än mer genetisk variation mellan individer inom arter än vad vi trott. Vad tror du?

Kommentera:

3

Dela artikeln:

Kommentarer

En kommentar till den genetiska variationen inom respektive mellan arter.På sätt och vis är nog den genetiska variationen mellan arter mindre än den mellan olika individer inom en art. Men det beror helt på hur man räknar. Människor och schimpanser skiljer sig åt väldigt lite genetiskt sett, jag minns inga exakta siffror, kanske 1 %? Jag har alltid undrat hur de räknat då. Har de tittat på ANTALET gener som är lika, eller HUR själva generna ser ut dvs antalet baser i genen som skiljer sig åt? Det spelar ju jättestor roll. Och har de räknat med de viktiga sekvenserna mellan generna? Nån som vet?

Det uppges i www.sciencedirect.com ett utdrag ur www.elsevier.com/locate/gene från jan 2005: Ca 98% av människans hela genom (allt DNA)är icke protein-kodande DNA. Resten utgör allså gener som kodar för proteiner. Ca 80% av proteinerna uppvisar skillnader mellan människa och chimpans fann man. Man jämförde 127 motsvarande proteiner hos människa och chimpans med 44000 aminosyror och fann att endast 25 (20%)av proteinerna hade identisk amiosyrasekvens. De tidigare genom-jämförelserna gjorda med DNA-hybridiserings-teknik föreslog en nukleotid- differens på 1-2 % mellan människa och chimpans. Med denna teknik fick man också höga överensstämmelser mellan t.ex. människa och en ko kanske 70% och med en tall kanske ca 40%.

Tack Axel Ström! Det var precis sådana siffror jag letat efter!Jag jobbar på ett genetiskt lab och tittar på gensekvenser i olika databaser då och då, och jag har sett att det omöjligen kan skilja så lite som 1-2 % mellan människa och schimpans. Åtminstone när det gäller de kodande sekvenserna.

Lägg till kommentar