Annons

Företagsamma invandrare

Publicerad

2005-06-14
Enligt nya siffror är invandrare från Turkiet den grupp som i störst utsträckning arbetar i egna företag i Sverige. Nästan 13 procent av alla i Turkiet födda i arbetsför ålder arbetar i eget företag. Motsvarade siffra för inrikes födda är 6 procent.Så ur ekonomisk synvinkel kan man hoppas att Turkiet blir medlem i EU snart. Men vad gäller synen på minoriteter och sin moderna historia har landet fortfarande saker att diskutera...

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar