Annons

Grabbig filosofi

Publicerad

2005-03-29
Filosofiämnet är en av manlighetens högborgar inom universitetet. Det visar Högskoleverkets senaste rapport. Endast 7 av 63 disputerade lärare är kvinnor och den enda kvinnliga professorn går snart i pension. Högskoleverket uppmanar filosoferna att ta in fler kvinnliga förebilder i kurslitteraturen. Räcker det?

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

en sak som kankse borde uppmärksammas alternativt tas tillvara på på något sätt är just att filosofi enheten på KTH har lyckats med konststycket att ha fler kvinnliga än manliga doktorander. Vad är det som gör att denna enhet/institutoíon skiljer sig så mycket från de andra? Hur kommer det sig att de lyckats där så många av de andra misslyckats? Är det så att tilllämpad filosofi appelerar till kvinnor?

Lägg till kommentar