Annons

Sjukfrånvaron minskar

Publicerad

2005-05-24
Sedan 2003 har sjukfrånvaron i Sverige minskat med 10 procent (0,5 procentenheter), och ligger under första kvartalet 2005 på 4,6 procent av arbetskraften. Kvinnor är mer sjukskrivna än män. Inom landstinget är sjukfrånvaron dubbelt så stor bland kvinnor som bland män. På stora arbetsplatser är också sjukfrånvaron högre. Friskast är alltså män på små arbetsplatser.Dessa siffror visar att det vi kallar sjukt och friskt inte bara handlar om bakteriers och smittors möten med människans biologiska kropp. Läs mer om sådant i F&Fs artiklar om medikalisering.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar