Annons

Vill du bli forskare?

Publicerad

2005-06-01
Se då till att vara man och att ha en förälder som är forskare. Då har du statistiskt sett störst chans att antas till forskarutbildning.Sedan 1995 har antalet doktorsexamina fördubblats i Sverige, och vi har i dag 19 000 aktiva doktorander, det vill säga lika många personer som gick i gymnasiet på 1950-talet. Frågan är om detta är ett tecken på att Sverige är en kunskapsnation eller på att vi har en utbildningsinflation?
2

Kommentarer

Jag vill nog ändå tyda det till att vi är en kunskapsnation och att detta är en fortsättning på t ex vår tidigare allmänna folkskola och traditionen med folkrörelserna och studieförbunden roll i folkbildningen.

Samhällsvetarna står för utbildningsinflationen. Riktiga vetenskapsmän (och kvinnor) gör nästan alltid skäl för sin, i regel låga, lön.