Annons

Inlåsning kostar mer än det smakar

Författare: 

Publicerad

2007-02-08
Inte bara Sverige brottas med att allt fler döms till fängelse. Förra året slogs rekord igen och det är dyrt för hela samhället. Nu visar en amerikansk studie att det faktiskt finns insatser som rent statistiskt är bättre än andra. Exempelvis kan fosterfamiljer och beteendeterapi för unga lagbrytare minska brottsligheten med i snitt 22 procent. Elektronisk övervakning ger i studien ingen minskning av brottsligheten alls.Men man visar dessutom – kanske förvånande – att fängelser faktiskt minskar brottligheten. En ökning av antalet fångar med 10 procent skulle minska brottsligheten med 4 procent i staten Washington. Kruxet är att minskningen är så liten i förhållande till vad fängelset kostar samhället, att forskarna ändå inte rekommenderar satsningar på fler fängelser. Dessutom tenderar vinsten att bli mindre ju mer man ökar antalet fångar.

Kommentera:

9

Dela artikeln:

Kommentarer

kanske förvånande att fängelser faktiskt minskar brottligheten.Möjligtvis förvånande för Jerzy Sarnecki.

Det är ju ett löjligt resonnemang. Ponera att vi inte hade fängelser alls. Skulle samhället tjäna på det?

Jag vet inte om samhället skulle tjäna på att inte ha fängelser alls. Böter och olika former av kroppsstraff (inklusive dödsstraff) var länge de straff som fanns. Men det är nog inte aktuellt att återgå till. Det den amerikanska studien visar är att fängelser vare sig är billigast eller mest effektivt när det gäller att bekämpa brott på längre sikt. Det betyder i och för sig inte att alla fängelser ska läggas ner.

Jag undrar om man studerat effekten på unga narkomaner. I det enda fall jag sett på nära håll verkar effekten hittills varit mycket positiv. Genom inlåsningen har yngligen avgiftats så att det verkar gå att nå fram till honom när man pratar med honom. Inlåsningen var nödvändig för att avgifta honom. Så om jag fick bestämma nu så skulle han slussas ut ganska snabbt men med regelbundnadrogtester som vid åtefall skulle resultera i ny avgiftning med tvång.

Som vanligt i Sverige glöms den moraliska aspekten bort helt och hållet och det ska gullas med förbrytarna. Det råder en total brist på respekt för brottsoffer och dess anhöriga. En mördare kan slippa undan med 3 års fängelse.

Ändå har brottsoffrens roll stärkts under de senaste 30-40 åren. Det har tillkommit myndigheter som ska ta ansvar för att de inte förbises, det pratas om att de ska få uttala sig mer i rättssalen (och i flera fall får de också det), målsägandebiträden i fler fall har diskuterats. Straffen har dessutom blivit längre sedan 1980-talet för en rad brott, också det delvis med hänvisning till brottsoffren. Dessutom är det alltfler som i dag räknas som brottsoffer, till exempel just anhöriga till den som drabbas.

Jag tycker det är rätt med fängelse

Du som skrev jag tycker det är rätt med fängelse tänk om. alla borde få en andra chans

Det pratas om "hårdare tag" mot brott och brottslingar. Varför inte i stället prata om "intelligentare tag"? Med andra ord att man tänker efter före, försöker göra vettiga uppskattningar av utdelningen av olika typer av åtgärder, bestämmer sig för om hämnd mot brottslingen eller förebyggande av brott är målet, etc. Att slå vilt omkring sig och röra upp en massa damm är lätt gjort, att hålla huvudet kallt och slå till där det verkligen gör verkan är knepigare.