Annons

Goda journalister och onda

Författare: 

Publicerad

2006-05-22
Etik är på modet igen. I en färsk avhandling om journalisters yrkesetik tycker författaren att journalister ska bli mer dygdiga. Det viktiga bör enligt avhandlingen inte vara vad man gör utan vem man är (!).De domstolsliknande förfaranden som finns i dag bör ersättas med en ”ständigt pågående diskussion om etik” eftersom man inte exakt kan förutsäga varje situation. Det har hon rätt i men är hon verkligen en bra lösning på spåren? Hon förespråkar nämligen ett mer moraliskt hållningssätt hos journalister och sätter upp åtta punkter för en ”hållbar yrkesetik”:1. Att ha en välgrundad livsåskådning.2. Att arbeta för sanning, hänsyn och rättvisa.3. Att låta yrkesmoralen harmoniera med den personliga moralen.4. Att eftersträva goda egenskaper och goda handlingar.5. Att respektera människors värde och integritet.6. Att tjäna sina medmänniskor på ett godtagbart sätt.7. Att erkänna brister och vara öppen för försoning.8. Att eftersträva mångfald i tolkning och uttryckssätt. Själv ställer jag mig tveksam till om detta verkligen skulle förändra kvällstidningars värsta grodor och övertramp? Och vad är en god handling?

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar