Annons

Stora brott, små straff

Författare: 

Publicerad

2005-02-03
Undrar du också varför manchettbrottslingar tycks klara sig utan straff? Detta har emellertid sin förklaring. Enligt en ny avhandling så är nämligen rättssystemets verktyg för att straffa ekonomiska brott, miljöbrott och arbetsmiljöbrott för trubbiga. Anledningarna är flera. De som begår brotten möter sällan brottsoffren, vilket gör det svårt att peka ut en person som ansvarig. Här skiljer sig den svenska rätten från många europeiska rättssystem som kan döma ett företag i sig. Domstolarna tar dessutom sociala och ekonomiska hänsyn, vilket gör det svårare att fälla företag som spelar en viktig samhällsekonomisk roll. Ju större företag desto större chans att slippa straff alltså.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Jenny roligt att Du upptäckt att svensk lagstiftare, domstol och exekutivt organ inte mentalt insett att Sverige är medlem i EU sedan 1995 och att det allmänna i en medlemsstat har strikt skadeståndsansvar för säkerhetsbrist som svensk myndighet, företag eller förening med säte i en medlemsstat producerat till en enskild.EG-rätt och EG-domstolens tolkning och praxis i en medlemsstat har företräde framför svenska lagar och kollektivavtal. Det är inte frågan om utan när drabbad enskild svensk medborgare upptäcker nyttan med strikt produktansvar.Det är svårt för makthavare i det Svenska folkhemmet att underordna sig EG-rätten men skattefritt skadestånd kan motivera även den som förnekar nyttan med EU-medlemsskapet.EG-rätt ger företrädare för ett organ med säte i en medlemsstat retroaktivt strikt produktansvar för säkerhetsbrist i brev till en enskild person!Börja med att i brev fråga Dina politiker i EU, riksdagen, lansting, region eller kommunalt vilklet organisationsnummer och säte som de representerat i en styrelse, utskott eller nämnd!Får Du svar kan Jag bara gratulera för då har förändringen börjat för det svenska folkets långa vandring genom Janteskogens mentala förnekelse och förvirring i tid och rum.

Lägg till kommentar