Annons

Villfarelse eller Vetenskap

Författare: 

Publicerad

2005-04-11
På torsdag (14/4) hålls ett journalist-seminarium på Kungl. Vetenskapsakademien om Vetenskap och Villfarelse. Då ska journalister få lära sig skilja på riktig vetenskap och nonsens-forskning.Bakgrunden är boken 'Vetenskap eller Villfarelse' (redaktörer Jerkert & Hansson) som redan fått ordentligt genomslag i media.En samling representanter för vetenskapen skriver där om pseudovetenskapliga ämnen och reder ut varför vi inte ska tro på dem. För en astronom som alltsom oftast råkar ut för ufotroende arkeo-arkeologer kan denna samling vara bra som slagträ.Boken är mycket vederhäftig med många bra referenser. Ibland har den kanske ett lite tråkigt Bror Duktig perspektiv (Syster Duktig saknas helt i boken, se recension i DN).Hur mycket kraft ska då en vetenskapsman behöva lägga på att vederlägga diverse humbug-teorier? Det måste ju helt enkelt vara tröstlöst tråkigt att behöva avfärda den tiotusende UFO-rapporten eller återigen visa att slagrutan inte fungerar.Det är tydligt att bokens redaktörer, tillika eldsjälar i föreningen Vetenskap och Folkbildning tycker detta är mödan värt. Riktigt intressant blir kapitlet om dålig vetenskap inom den svenska universitetsvärlden. Här får många på nöten för att de trampat utanför sina egna forskningsdomäner. Samtidigt är det ju ett lite vidare intresse som fått författarna till denna bok att skriva om forskningens utmarker.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar