Annons

Den fria viljan

Författare: 

Publicerad

2009-05-16

Huruvida människan har en fri vilja är något som länge debatterats bland filosofer och andra humanister, och nu har det blivit ett debattämne även bland naturvetare. Problemet är: Om allt har ett orsakssammanhang baserat på hur molekyler och elementarpartiklar påverkar varandra, hur kan man då påverka något med en därav oberoende vilja? En del har dragit in kvantfysikens orsakslöshet och sannolikhetstänkande i diskussionen, men detta träffar knappast problemets kärna. Man har neurofysiologiskt kunnat visa att människor börjar verkställa en handling en bråkdel av en sekund innan de blir medvetna om beslutet, och detta har en del tagit som bevis för att vår fria vilja är en illusion. Martin Heisenberg argumenterar i Nature mot att detta är en logisk slutledning. Han menar att hjärnan ("jag själv") ändå kan fritt ha fattat beslutet redan innan det når medvetandenivån.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar