Annons

Forskningsetik

Författare: 

Publicerad

2008-12-01
Här i Skåne har det uppstått den diskussion om vilken akutbehandling ambulanspersonal ska ge patienter med hjärtstillestånd. Man vill jämföra effektiviteten av två sätt att försöka hålla blodcirkulationen igång: manuell hjärtmassage eller användning av en apparat som nyligen blivit tillgänglig. För att få säker kunskap om vad som är bäst måste man göra en s.k. randomisering, vilket i detta fall innebär att ambulanspersonalen inte själv får välja metod, utan avgörandet måste ske genom lottning. Sedan man fått tillräckligt många fall att utvärdera ska man se efter vilken behandling som ger högst överlevnadsprocent. Dr Trygve Sjöberg, som arbetat med hithörande problem, har berättat för mig att dödligheten när man får hjärtstillestånd utanför sjukhuset i många år har legat på 95-98%.Till saken hör, att man redan nu gissar att apparatbehandling är bäst. Man kan inte fortsätta med den manuella behandlingen medan man transporterar patienten till eller från ambulansen i exempelvis en trappa, och det kan vara besvärligt även under körning med ambulans i hög hastighet. Och även om hjärtat inte startar igen innan man kommer till sjukhuset så kan kanske apparaten hålla blodet i tillräcklig cirkulation för att skydda hjärnan. Ingen människa kan fortsätta särskilt länge med manuell hjärtmassage, det är mycket tröttsamt. Men för att få övertygande bevis som gör att apparatbehandling slår igenom menar man att man måste tillfredsställa strikta vetenskapliga krav, och därför i ett antal fall använda en behandling som man tror är sämre än en annan.Vilket förfarande är etiskt? Den officiella etiska prövningen har gett klartecken för undersökningen, men vad anser F&Fs läsare?

Kommentera:

2

Dela artikeln:

Kommentarer

Jag såg på tv i går ett program där man berättade om de experiment med stora sockerintag som gjordes på mentalsjuka patienter på Vipeholms sjukhus i Lund för att påvisa sambandet mellan socker och karies. Detta var naturligtvis helt oetiskt, men den av Lars Olof Björn beskrivna studien tycks vara av nästan samma dignitet. Hur någon etisk nämnd kunnat godkänna detta är obegripligt.Första förutsättningen för en medicinsk studie måste ju vara ett informerat medgivande av de medverkande. Tänker man be patienten med hjärtstillestånd att skriva på ett papper innan man påbörjar behandlingen?? Att studien skulle uppfylla strikta vetenskapliga krav förefaller inte troligt, snarare att de flesta medicinska tidskrifterna skulle vägra publicering av etiska skäl.Vi kan ju alla fråga oss vilken av de två tillgängliga metoderna vi skulle välja om vi hade möjlighet, och det blir naturligtvis apparatbehanlingen. Att sannolikt offra människoliv för att åstadkomma några siffror i en studie måste vara djupt oetiskt.

Är Malmö först i världen med att använda maskinen i fråga, ja, då kanske det kan vara etiskt att göra undersökningen. Undersökningar kan ju faktiskt avbrytas i förtid om det visar sig att det är stor skillnad på metoderna. Och det kan ju faktiskt visa sig att tekniken inte håller måttet, som hoppats. Det har hänt förr. Om maskinen används på andra håll, så kan man ju faktiskt göra grova jämförelser av hur stor överlevnad de har där och vad överlevnaden konventionellt brukar ligga. Visar det sig då att den nya metoden är överlägsen den gamla, nej då är det verkligen inte etiskt att lotta vem som får behandling och vem inte. Det är inte värt de förlorade människorna att få en exakt siffra på hur mycket bättre en ny metod är... Eller så kanske det är just det många tycker är värt, för det är väl först med sådana exakta jämförelser man kan göra en krass ekonomisk kalkyl... vad kostar apparaten, och hur många liv ska den spara om året för att den ska löna sig. Ja, vad kostar en människa?

Lägg till kommentar