Annons

Intryck från Kina

Författare: 

Publicerad

2007-12-06
Här kommer några intryck från universitet i Kina, varifrån jag just återkommit efter mitt femte besök. Mitt senaste besök var i Guangzhou (Kanton).Det går fort framåt på många områden (det har ni hört förr). Det är status för en forskare att ha varit verksam på en vetenskaplig institution i väst, oavsett vad vederbörande åstadkommit där. När det gäller meritering och status lägger man stor vikt vid antalet vetenskapliga publikationer som någon åstadkommit (speciellt i västerländska tidskrifter), men mindre vikt vid vad det verkligen står i skrifterna eller hur ofta de citeras av andra. Tidskrifterna Science och Nature omges av ett rent magiskt skimmer, och att ha publicerat något i en av dem överglänser allt annat med undantag av Nobelpriset, som alla tycks känna till. Den nuvarande studentgenerationen har goda kunskaper i engelska (bättre än många av professorerna), åtminstone gäller det doktorander och andra mer avancerade, som jag kom mest i kontakt med. Man har en del avancerad apparatur från väst, men som växtforskare slog det mig att man exempelvis inte har särskilt goda odlingslokaler (med tillräckligt stark belysning etc.) för växter. Eftersom stor vikt läggs vid molekylärbiologi kan man i många fall klara sig med att odla växterna i svagt ljus, men det räcker inte till för att odla riktigt naturliga växter inomhus.Det vore intressant att få se i vad mån andra som nyligen besökt kinesiska forskningsinstitutioner håller med mig om mina intryck.Lars Olof Björn

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar