Annons

Krom: Nyttigt och skadligt

Författare: 

Publicerad

2008-03-11
Termen "molekylärbiologi" har du säkert sett, men inte "atomärbiologi". Ändå är den vetenskapsgren som behandlar olika atomslags biologiska funktioner, och de egenskaper som gör dem lämpliga för dessa också av intresse. Det gäller inte minst vad man utforskat beträffande de grundämnen som organismerna behöver i mycket små mängder. I medicinska sammanhang brukar man kalla dessa "spårelement", medan man i växtfysiologin oftast talar om "mikronäringsämnen".En del spårelement är nödvändiga för de flesta organismers liv, medan andra har betydelse bara för en del. Järn är ett atomslag som från allra första början varit med i livets utveckling på jorden, och som i de flesta organismer har många olika funktioner. Konstigt nog finns det emellertid också organismer (mjölksyrebakterier) som kan klara sig helt utan järn. I en del fall kan ett atomslag ersättas av ett annat, och detta ger oss en inblick i vilka egenskaper som är av betydelse för olika funktioner.Ett spårelement som det på senare tid skrivits mycket om är krom. Visserligen upptäckte man redan för ett halvsekel sedan att det är ett nödvändigt grundämne för råttor, och 1977 fastställdes att också människor har behov av det. Men länge trodde man att krombrist bara uppträder under mycket speciella förhållanden, som hos människor som inte kan äta, utan hålls vid liv med intravenöst dropp. På sistone har bilden förändrats (se artikel på Journal of Nutrition).Krom uppträder i olika oxidationstillstånd. Det "goda" kromet är det trevärda, Cr3+, medan det sexvärda är cancerframkallande. Krom har kanske flera funktioner i människokroppen, men den som är bäst studerad är en verkan på kolhydratomsättningen. Sannolikt är den verksamma formen en organisk kromförening som förstärker verkan av hormonet insulin på dess receptor. Enligt en skola har man redan fastställt strukturen för denna förening, som kallas chromodulin vetenskaplig artikel, medan andra ställer sig tveksamma. På grund av att krombehovet är så litet, och vi i vår moderna tillvaro har mycket krom omkring oss, så har inte heller ytterligare kromtillskott alltid någon verkan Chromium not so therapeutic? och artikel om kromets effekt för metabolism och kroppsvikt.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Termen atomic biology / atomär biologi tror jag myntades av undertecknad för c:a 20 år sedan, åtminstone har jag inte hittat tidigare användning dokumenterad än min artikel i Trends in Biotechnology (Elsevier) 1989 : "Protein engineering in Japan - towards atomic biology",
Jörgen Sjödahl / Ahead Consultant / Ahead Biotech

Lägg till kommentar