Annons

Livets träd

Författare: 

Publicerad

2012-01-07

Mina kinesiska kolleger tyckte att det såg tomt ut i den stora entréhallen i den nybyggda biologiinstitutionen i Kanton där jag arbetar på deltid, och ville placera någon slags skulptur där. De frågade mig om jag hade någon idé, och oförsiktigt nog föreslog jag att vi skulle ha ett "evolutionsträd" över den biologiska utvecklingen sedan livet började på jorden, vilket de blev entusiastiska över.

Naturligtvis blev det då jag som fick i uppdrag att göra en grov modell eller idéskiss som sedan kunde överlämnas till en professionell artistisk skulptör.

Det visade sig vara en besvärlig uppgift, inte främst på grund av att det finns kunskapsluckor, utan på grund av att så mycket av evolutionen rör sig om mikroorganismer, och man gärna vill visa något mer utan att kompromissa för mycket med proportionerna, och också vill möjliggöra en estetisk utformning. Man måste ju utnyttja rummets alla tre dimensioner, och inte kopiera någon tvådimensionell förlaga. De datorbaserade visualiseringar av evolutionen som finns tillgängliga på Internet är inte heller lämpliga som direkta förlagor. Man måste ta hänsyn till att evolutionen inte bara inneburit mer och mer förgreningar som på ett träd, utan också en del sammanväxningar här och där.

Först tänkte jag mig att låta höjden avspegla tiden, så att alla nuvarande organismer hamnar högst upp, men insåg snart att det skulle bli onjutbart för åskådaren. I stället ska jag försöka att låta horisontella avstånd avspegla genetisk olikhet, och den vertikala riktningen morfologisk komplexitet. Då kommer bakterier och arkéer (de prokaryota organismerna) att breda ut sig nära marken och den eukaryota grenen (djur, växter, svampar etc.) att växa uppåt. En färgskala är ytterligare en "dimension" som man skulle kunna utnyttja på olika sätt.

Jag tar gärna emot idéer från läsarna.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

Kommentarer

Jag tycker det har stort pedagogiskt värde att inte ge intrycket av att bakterier "inte kommit lika långt" i evolutionen som t ex oss människor. Jag skulle därför låta livets släktskap grena ut sig i en stjärnform från en mittenpunkt och låta allt som finns idag vara längst ut. Det vore bra att ha med så många "döda grenar" som möjligt, att ge betraktaren ett tydligt visuellt intryck av att det mesta, den absoluta majoriteten av alla arter, som levt är utdött.

Själv har jag gjort ett [evolutionsspel](http://www.vetenskapspedagogen.se/sv/illustrationer/evolutionsspelet) med "cirkulärt släktskap" och ett mer klassiskt [släktträd](http://www.vetenskapspedagogen.se/sv/illustrationer/blomvaxternas-slakttrad) för Botan i Uppsala, men jag skulle nog försöka använda en friare form än de exemplen. Om man tillåter sig att representera alla utdöda arter, alltså också sådana som man utgår ifrån har funnits med inte hittats som fossil, med tomma grenar så tror jag att det skulle bli en spännande form.

Sedan finns ju alltid Darwins klassiska "[I think](http://dashes.com/anil/images/darwin-i-think.jpg)", det är ju snyggt att göra en visuell passning till den.

Jag håller med om Emils synpunkter, men tror inte på att sätta alla levande arter högst. Under tiden har jag också tänkt själv lite längre: De levande arterna representeras av löv längst ut på kvistarna, men utan att ett visst löv representerar en namngiven art, det skulle bli ett alltför godtyckligt urval. Däremot kan gruppnamn (som kinesiska tecken) finnas på grenar och kvistar. De utdöda arterna representeras av kvistar utan löv och av en hög löv på marken under trädet. En stor mängd löv hänger fritt i luften i osynliga nylontrådar. De representerar alla de arter som just nu dör ut på grund av oss. Avstånd från rotanslutningen kan grovt representera evolutionstid (inte möjligt i detalj). Två sätt att utnyttja färgsättning om det anses estetiskt acceptabelt är att antingen (1) låta liknande färg representera nära släktskap (svart stam längst ned, alltmer mättad färg ut mot bladen) eller (2) låta alla organismer som livnär sig huvudsakligen fotosyntetiskt (oavsett verklig färg, alltså även t.ex. purpurbakterier och rödalger) vara gröna, de som livnär sig genom att andas syre ha någon rödviolett färg påminnande om cytokromoxidas, alla övriga (jäsande eller respirerande annat än syre) vara gula. Jag ska nu titta på Emils länkar.

Hej Lars Olof,

För ett antal år sedan gjorde vi en horisontell tidslinje på en vägg på Mittuniversitetet där vi sedan hade tavlor i papier-maché från bing-bang, bakterier, syrgasutveckling, liv går upp på land mm.
Då blir det tredimensionnela strukturer kopplade till tidsangivelser. Eventuellt hade man kunna göra något liknande med ett träd där man kan hänga eller fästa tavlor vid olika grenar.
Vill du ha synpunkter och mera idéer från Sussi och mig så skriv gärna.

Hälsningar,

Nils

Måne du gamle vän, med ormar drakar m.m.och en tidsrymd på åtskilda YONER!

Kina har en MÅNKALENDER, detta är förmodligen inte en tillfällighet.

Månen har enligt "kontroversiella uppgifter" varit en bebod planet runt vår
sol TELLUS som tillbaka bildas ekologiskt och krympt ihop till en dvärg!

Lägg till kommentar