Annons

Naturgas kanske inte så miljövänlig som man trott

Författare: 

Publicerad

2012-02-11

Mätningar på ett gasfält i Colorado har gett upphov till tvivel på naturgasens miljövänlighet.

Det visade sig enligt tidskriften Nature att det uppmätta läckaget i samband med utvinningen är mycket större än vad man antagit. Naturgas som kommer ut i atmosfären har en stark växthusverkan, och en uppskattning ger vid handen att läckaget (om gasfältet på vilka mätningar gjorts är representativt) gör att nackdelarna med användning av naturgas är så stora att den inte kan anses vara miljövänligare än andra fossila bränslen. Liknande erfarenhet har man också från Australien.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Problemet med den CH 4 metangas som läcker vid själva avtappningen är bara ett av problemen -- ett av dom andra stora problemen är läckaget av tungmetaller som andra radioaktiva ämnen som via den nödvändiga hydrauliska uppspräckningen av av den gashållande svartskiffern samt kollager då läcker upp till grundvattenslagren och därmed dricksvatten samt bevattningsvatten till jordbruken.

Den påbörjade av amerikanska bolagen invasionen av hela europa i nuläget har mött stort motstånd och i Frankrike har det helt förbjudits samt i Bulgarien och på Irland samt i Storbritanien har all prospekteringsborrning med horisontala borrningar och hydraulisk spräckning nu stoppats.

På den nordamerikanska marknaden har borrbolagen nu stora problem i och med pågående myndighetsundersökningar och därför söker man sig nu till europa med förevändniningen att europa kan undgå beroendet av den ryska gasen genom att utvinna skiffergasen.

Följ löpande vad som skrivs på sidan Natural Gas in Europ som även har sidolänkar till Natural Gas i Amerika samt Asien.

http://www.naturalgaseurope.com/

Lägg till kommentar