Annons

Slarvig artikel och farlig ingenjörskonst

Författare: 

Publicerad

2008-06-04
Den tidigare Sandvikenchefen Per-Olof Eriksson har skrivit en mycket vårdslös artikel i Dagens Industri, och man kan känna igen gammal skåpmat från amerikanska industrilobbyister. Ett par citat är tillräckligt för att FoFs läsare ska förstå vad det rör sig om: "Vi kan bränna så mycket olja vi vill utan att orsaka skadlig uppvärming." "Koldioxid är livets gas, oundgänglig för allt liv på jorden. Kan verkligen klimatet vara hotat av livets gas?"Mycket talar för att den globala uppvärmningen är på gång, och att vi redan orsakat så stor förändring av atmosfären att uppvärmningen skulle fortsätta under lång tid även om vi (vilket är omöjligt) gör ett tvärstopp i utsläppen. För den händelse att det visar sig omöjligt att anpassa sig till den uppvärming som kommer trots försök att begränsa den, har man börjat fundera ut "sista chansen-åtgärder" som går under beteckningen "geoengineering". Det mest realistiska förslaget är att sprida ut små sulfatpartiklar i stratosfären och därigenom reflektera bort en del av solstrålningen.Närmare beräkningar visar på sidoeffekter av detta, bl.a. ytterligare förtunning av ozonlagret och minskad nederbörd. Sulfatpartiklarnas negativa verkan på ozonlagret (så länge det finns klor eller brom i stratosfären) fick vi en försmak av när vulkanen Pinatubo hade utbrott. En artikel i Science av den 30 maj i år visar att om man år 2010 ger ett sådant sulfattillskott som föreslagits, så kan den arktiska ozonförlusten komma att mer än fördubblas.Enligt en artikel i senaste numret av amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS, så medför en fördubbling av luftens koldioxid en ökning av nederbörden med 3,7% (räknat som genomsnitt över jorden och året), men om man kompenserar den resulterande uppvärmingen med "geoengineering" så minskar nederbörden i stället med 1,7%. Det förefaller ju inte mycket, men det fördelar sig inte lika över olika regioner och årstider.

Kommentera:

3

Dela artikeln:

Kommentarer

Ja det är tråkigt att rena osanningar som de i Dagens Industri får publiceras oemotsagda. Men man ska kanske inte döma så hårt. Klimatfrågan är oerhört komplex. Lekmän kan omöjligen göra en korrekt bedömning, utan måste lita till information från experter, vilken ofta förmedlas genom media. Tyvärr tror jag att media till stor del är ansvarig för den groende "klimat-skepticism" som jag tycker mig kunna skönja i Sverige. Media tenderar att överdriva och förenkla komplexiteten i de processer som driver klimatet, vilket naturligt leder vän av ordning till att ansluta till de skeptiska leden. Liknande skepticism ger ekonomi journalisten Jonas Lindmark uttryck för här:http://www.morningstar.se/?r=news/commentary.asp?articleid=56623och ett svar till detta finns här:http://sonofjon.wordpress.com/2008/06/20/angaende-kronikan-kina-koldioxi...

Det som refereras till i kommentarerna verkar vara vad modellerna förutsäger om hypotesen om AGW är sann. Ni måste väl ha tagit del av AQUA-satellitens data? Allt tyder på att det inte finns någon positiv feedback i klimatsystemet för CO2 och vattenånga. Dessutom har man alldeles nyligen lyckats göra en modell UTAN antropogen signal som imiterar den globala temp.utvecklingen. Det är väl snarare så att AGW-hypotesen har blvit ett demokratiproblem eftersom den inte behöver bevisas och inte kan falsifieras. Jag tror mer på solfysikerna, det har en betydligt mer mogen vetenskap och framförallt blandar de inte politik och vetenskap.Min bakgrund är aerosolforskning. Jag har förkastat AGW-hypotesen sedan 2003. Inga nya "bevis" har lyckats övertyga mig.

Tycker som många att man helt underskattar komplexiteten i frågan, på 70- och 80-talet så trodde man att världen skulle få en ny istid, har utveckling inom vetenskapen varit så stor sen 70-talet? Läste artikel Väder i Stockholm dom sista 500 åren jag begrep inget. Har man bestämt temp i Stockolm med att kontrollera islossning Stockholm och Årsta fruns dagböcker. Vad kan de här människorna om is? När man startar mätningar vid Odenplan så ligger det på landet, vilket det inte gör idag utan i en urban miljö med mycket trafik och uppvärmning av bilar hus.Om nu människan höjer tempen så borde inte man se det bakåt. Min spontana reaktion är den att människa fram till 60-talet har haft större klimat påverkan än efter, är det en fel om inte, var kan man se människa temp påverkan?Dyslektiker

Lägg till kommentar