Annons

Vad har uppkomst av höga berg med luftens syrgashalt att göra?

Författare: 

Publicerad

2008-08-09
Två nya artiklar löser upp ett dilemma som man haft länge. Syrgasalstrande fotosyntes orsakad av cyanobakterieliknande organismer tycks ha förekommit långt innan luften berikades med syrgas. Man har försökt förklara denna "försening", som kanske varade så länge som en miljard år, med att svavel, järn och metan måste oxideras innan syret kunde anrikas, men det har varit svårt att "få ihop" det. I en artikel i Geoscience ser nu Ian H. Campbell och Charlotte M. Allen ett samband mellan platt-tektonik och syrgasanrikning. De menar, att för att syrgas ska kunna anrikas i luften så måste höga och branta berg bildas genom att småkontinenter kolliderar och bildar större kontinenter, vilket har skett upprepade gånger under jordens historia (ett dramatiskt exempel är kollisionen mellan Indien och resten av Asien, som har resulterat i Himalaya). Bildning av höga och branta berg leder till ökad erosion, vilket dels leder till ökad tillgänglighet av mineralnäring för fotosyntetiserande organismer, dels till ökad sedimentbildning, varigenom organiskt kol "göms undan" och inte omedelbart kan återoxideras och förbruka syrgasen. Nästan samtidigt har Patrice F. Rey och Nicholas Coltice publicerat en artikel i Geology i vilken de visar att det under lång tid inte fanns några berg på jorden, därför att jordens mantel närmast under jordskorpan inte var tillräckligt hållfast för att bära upp dem. Efter hand som den har förändrats har bergen kunnat bli allt högre och brantare. Under somliga perioder har atmosfärens syrgashalt minskat, och de tycks sammanfalla med perioder utan bergbildning.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar