Annons

Studenter allt sämre på matte

Författare: 

Publicerad

2005-08-18
Intresset för matematik blir allt mindre och universitetsstudenternas förkunskaper allt sämre. Det visar en kartläggning som Högskoleverket gjort.De diagnostiska prov nybörjarstudenterna gjort visar att kunskapsnivån sjunkit. Lärare som intervjuats berättar att studenternas kunskaper har stora luckor. Många studenter kan inte räkna med allmänna bråk eller lösa enkla ekvationer.Högskoleverket ger en del råd om hur den negativa trenden ska kunna brytas. Men även om de sägs vara kraftfulla tycker jag inte att de räcker. Fler datorer i undervisningen och ett ökat samarbete mellan universitet och gymnasier, som Högskoleverket föreslår, är inte särskilt kraftfullt. Vad värre är, jag har ingen aning om vad som verkligen krävs.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Varje nytt ämne som man ger sig in i för att lära sig innebär att man måste lära sig ett nytt "språk". Det är inte bara ämnets terminologi det är fråga om, utan det gäller även i viss utsträckning att komma in i nya tankemönster. Matte är inget undantag.Det är ju väl känt, att vår hjärna utvecklas olika beroende på vid vilken ålder vi lär oss ett nytt språk (F&F-referens?)! Lär vi oss ett främmande språk tillräckligt tidigt, kan vår hantering av det språket bli lika bra som modersmålet.Kan det vara så, att den här försämringen av studenternas mattekunskaper beror på en försening av skolans matematikpedagogik på mellan- och högstadierna? I så fall kan det på samma sätt som i fallet med språkutvecklingen innebär ohjälpliga förluster? Vi kan och bör ju misstänka att det inte blir lika bra resultat när man lär sig den förlorade matten lite senare. I så fall gör vi ju genom vårt skolsystem enorma kompetensförluster för varje generation studenter.Ett par frågor ligger nära till hands:På vilken nivå i skolan har eleverna halkat efter i matten?Sker det någon forskning kring barns matematikutveckling som liknar det som görs inom språkutvecklingen?

Lägg till kommentar