Annons

Atlantiska idéer

Författare: 

Publicerad

2006-02-07
På Olof Rudbecks gravsten i Uppsala domkyrka står skrivet: "om hans dödlighet vittnar denna sten, om hans odödlighet Atlantican". Då jag besökte Uppsala för en disputation i helgen nåddes jag av en fläkt från dessa atlantiska storhetstider. Jag satt bredvid folk som medverkar i den så kallade Nationalnyckeln, ett projekt där samtliga arter i den svenska floran och faunan ska avporträtteras inom 20 år! Det hela liknar väldigt mycket Rudbecks projekt att avbilda all världens växter (ett par tusen trodde man på den tiden), som gick i graven i samband med Uppsalabranden. En fråga jag ofta undrat över är: varför lämpar sig Uppsala alltid bäst för omnipotenta idéer? När jag själv försöker begrunda liknande projekt fastnar jag i tankar om en nationalnyckel som avbildar samtliga Sveriges köpcentra. Eller varför inte en nationalnyckel som avbildar samtliga Sveriges människor?

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Behovet av nationella inventeringar har en historia som åtminstone kan föras tillbaka till 1600-talet i Sverige. Så t ex inventerade och dokumenterade Johannes Bureus fornminnen och gamla texter och lade "grunden för en antikvarisk strömning som skulle vara under hela 1600-talet och som fortfarande var grunden när intresset på nytt vaknade under 1800-talet. Omkring 200 runstenar avbildades av Bureus. 1624 utgavs Monumenta helsingica."(Wikipedia)I vår egen tid kan nämnas den monumentala statlig fysiska riksplaneringen på 1970-talet. Ungefär samtida med denna är SAMDOK som är ett samarbetsprojekt mellan landets museer. Allt som är tidstypiskt för sin tid samlas in och magasineras.Att Uppsala lämpar sig väl för sådana storsvenska initiativ hänger väl samman med tillkomsten av en svensk självbild - en långvarig process som tar avstamp i pläderingen för Svea rike som hela världens urhem. En företrädare för denna föreställning var bispen Nicolaus Ragvaldi som sammanfattade sin klokhet i ett tal hållet vid konciliet i Basel 1434.Med rätt motiv kan allting inventeras och arkivföras; ett annat exempel på riksinventering utgör den groteska vetenskap som kallades fysisk antropologi. Så, det har ju faktiskt funnits ett försök att dokumentera svenska folket eller snarare, de folk som levde i Sverige före andra världkriget! Och institutet låg i...Uppsala.

Lägg till kommentar