Annons

Googlande elever

Författare: 

Publicerad

2006-01-23
De ungdomar som fått sin skolgång förstörd av googlande har nu nått oss på högskolan. Jag har aldrig tidigare varit med om att studenter över nästan hela linjen helt sonika struntar i att läsa kurslitteraturen och i stället delger oss lärare information som de hittar på "nätet", men det är vad som händer nu. Debatten om IT i skolan har varit helt förvänd - det har hela tiden handlat om hur mycket och på vilket sätt, i stället för att ifrågasätta om IT ska användas i skolan överhuvudtaget. När jag själv forskade om IT i skolan för ett par år sedan var ett representativtintervjusvar från en grupp elever detta:"Hur gör ni när ni söker information då?Elev 1: Vi söker på Google. Elev 2: Google. Elev 3: Alta Vista.Om du söker på Gustav Vasa så får du kanske tusen träffar. Hur gör du då?Ja, då tar jag första bästa.Första bästa? Ja, det brukar ju stå matchning.Kollar du vem som har gjort sidan?Nej. Jag brukar bara skriva ut."Vidare kommentarer är egentligen överflödiga. Den plagiatkultur som idag grundläggs från tidiga skolår riskerar i framtiden att rasera förutsättningarna för högre utbildning i Sverige.

Kommentera:

10

Dela artikeln:

Kommentarer

Kanske kan det vara en del av förklaringen till det ökande fusket - ja, om det nu ökar. Det kan hur som helst förklara varför en del studenter ser så oförstående ut när man förklarar att nätet inte är allena saliggörande...Historia ska ju som bekant bli kärnämne, och det kanske kan bidra till en något mer källkritisk hållning till googlandet. Enligt förslaget till kursplan ska källkritik nämligen vara en del av histoireundervisningen. Men å andra sidan är det kanske bara en from men dum förhoppning. Redan i dag drillas ju eleverna i mediekritik och "kritiskt tänkande" och inte verkar det hjälpa...

Allt är nog inte becksvart. Jag tror nog att våra studenter är mer kritiska och självständiga än någonsin i flera avseenden. Men att tro att "källkritik" kan användas på grundskolenivå - nej, du, det är eleverna inte mogna för. Varför kan dom inte ägna skoltiden åt att läsa böcker och fritiden åt att googla?Patrik

Att elever som kommer från skolvärlden och använder googlandet okritiskt, är det elevernas fel.Har de gått i vår skola som sätter bildning och kritiskt tänkande i första rummet. Om svaret var ja, skulle det inte se ut så här.Europeisk undersökning som publicerades strax efter julen visade att svenska elever inte får kritisk hållning till internet i skolan. Om de har det har de lärt sig det hemma.Skyll inte på studenterna. Vem ställer de dumma, enkelspåriga frågorna vars svar man direkt kan kopiera från Internet?Hur var det med forskande attityd hos lärarna ?

Jovars, jag kan hålla med om det där sista. Men det är inte riktigt så enkelt. Studenterna kopierar lite här och där och får på så sätt ihop sina svar. Detta gäller självfallet inte alla, men en del. Vi tvingas tyvärr gå tillbaka till salstentor för att kontrollera att studenterna lärt sig något själva.F ö kan man tyvärr konstatera att högskolans nuvarande tilldelningssystem premierar att man godkänner så många studenter på ett så släpphänt sätt som möjligt. Det är en "win-winsituation" - högskolorna får in pengar för många godkända studenter, ämnenas lärare och studenter slipper anstränga sig. Högskoleledningar av idag tycker att ämnen som ställer höga krav på sina studenter är jobbiga.Patrik

En återgång till gammaldags kunskapsförmedling låter som ett alternativ. Men det finns inte om vi vill han en kvalitativt bättre utbildning. Lättillgängligheten, uppdateringen och den enorma kunskapsmassa som nätet erbjuder borde alla tacka och ta emot.Om högskolor gör allt för att maximera antalet studenter, och ser mellan fingrarna för att kunna godkänna så många som möjligt för att förbättra sin ekonomi, är problemet ett annat.Då handlar det istället om skolornas kvalitet, skolledningarnas dåliga eller felaktiga styrning och brister i lärarutbildningarna.Vilken vision har högskolledningarna om hur skolorna ska se ut om fem år?

Jag uttrycker mig klumpigt. Det är inte högskolornas fel att de har det tilldelningssystem de har. Det är regeringen Bildt som skapade detta "marknadsmässiga" system enligt vilket man får pengar efter hur mycket studenter man har. Således är det statens fel alltihopa!"Lättillgängligheten, uppdateringen och den enorma kunskapsmassa som nätet erbjuder borde alla tacka och ta emot." Detta låter vackert, men det passar inte skolelever. Dom kan inte sålla.Patrik

Du kastar bollen till staten - att den enskilda högskolan bl a släpper igenom studenter för lättvindigt bottnar i tilldelningssystemet. Men varje högskola har de facto ansvar för hur utbildningar, kriterier och examinationer hanteras, utan att man tummar på kvaliteten.Utbildningsinstitutioner lever av tradition i en föråldrad värld. När den nya informationsteknikens möjligheter dukas upp blir man tagen på sängen. Det saknas en struktur som kan hantera det nya. Och då skyller man felet på än det ena än det andra, bl a det serverade bordet med den oerhörda kunskapsmassan via internet. Skolornas organisation måste helt enkelt anpassas för att kunna ta tillvara de nya möjligheterna. Det går och det måste ske snabbt. Det finns många goda förebilder på framgångsrikt kvalitetsarbete utanför skolans värld.Du skriver att studenterna kan inte sålla. De plockar första bästa sökträff utan att kolla källan. Detta är självklart ett problem. Därför måste det vara en lika självklar del i skolans arbetssätt att ha verktygen för att arbeta med det kritiska tänkandet - och det på lägre nivå än högskolan. Argumentet att kasta ut internet för att studenterna inte är källkritiska, liknar på något sätt resonemanget att de inte ska få ha böcker för att de är slarviga och solkar ner pappret. Vilken är din vision av högskolan om fem år?

Det är en hel del "måste" och "ske snabbt" i ditt inlägg, vilket jag känner igen från den generella IT-diskussionen som präglas av ständigt lika braskande appeller. Men det är människor och inte maskiner vi har att göra med här. För all del en del föråldrade strukturer också, men jag förstår inte varför du anser att skolor och högskolor är extra föråldrade? Vilka är dina belägg för det? Det stämmer inte med den verklighet jag ser omkring mig.Nätet är en enorm hjälp i mitt dagliga arbete, liksom för mina uppsatsskrivande studenter. För 10-åringar är det annorlunda - visst ska man försöka skapa ett kritiskt tänkande hos dem, men de har inte mognaden, och enskilda skolor har helt enkelt inte resurserna. Alltså: böcker först, nätet sen.Begriper inte riktigt vad denna diskussion har med mina "visioner" om skolan om fem år att göra. Men visioner som fenomen är intressant, mitt intryck är att de är ett sätt att fly från en komplex verklighet.Patrik

Oförmågan till källkritik är skrämmande. Visst mötte jag en och annan lärare under min utbildning som hade ovetenskapliga källor till sina påståenden. En blivande doktor i farmakologi (ej medicinare) ansåg att Valium var bästa sömnmedlet, då han hade "hört det på radion".De senaste 10 åren har jag undervisat blivande läkare och tandläkare, och det är påtagligt hur lättvindigt de tror på det de googlar sej fram till. Visst lär man sej som lärare mycket av de frågor studenterna ställer, och ofta tvingas man tänka i nya banor. Nu tycks det vara onödigt att läsa kurslitteratur, och studenterna tror sej kunna hitta allt på nätet.Dessutom kräver de att få veta EXAKT vad de förväntas kunna och vad som kommer på tentamina. Utbildningarna blir dessutom allt mer teoretiska, och det praktiska handlaget och patientbemötandet blir minde viktigt. Skrämmande nog prioriteras avdelnings- och mottagningsplaceringar bort och ersätts med s k "caseundervsining".Det är nog inte utan att jag drar en lättnadens suck att såväl min tandläkare som min läkare är utbildade tidigare än vad jag själv är.

Som studerande till civ. ing. vid KTH kan jag bara konstatera att det "nya" systemet där högskolan får pengar utifrån hur många elever som klarar kurserna är en katastrof för kvalitativ undervisning. Jag har haft flera kurser där kraven på oss elever har sänkts bara för att så få elever har klarat kursen föregående år. Detta är ett stort problem, kanske framförallt för de tekniska högskolorna/universiteten, som man inte bara kan blunda för och sticka huvudet i sanden på bästa politikermanér. Politikerna har på ett effektivt sätt tagit bort varje incitament för skolorna att höja kvalitén på sin undervisning. Detta är smärtsamt uppenbart för alla dem som har satt sin fot inom den högre undervisningens sfär sedan den nya regeln infördes...

Lägg till kommentar