Annons

Selektivt kärnvapenfokus

Författare: 

Publicerad

2006-04-25
Gunnar Jervas frågar helt rättmätigt på dagens Brännpunkt i SvD varför Irans kärnvapenanskaffning ifrågasätts till skillnad från Israels, Storbritanniens och USA:s. Med tanke på att dessa stater har ett betydligt digrare facit av angreppskrig (speciellt USA) i modern tid borde väl IAEA snarare granska och utmäta tidsfrister för dessa stater?

Kommentera:

13

Dela artikeln:

Kommentarer

Så det var alltså fel av norska motståndsrörelsen att sabotera tillNorsk Hydros anläggning för tillverkning av tungt vatten i Telemark, som avsåg att ge Hitler kärnvapen? Vilken regim som helst bör få kärnvapen? Och Forskning och Framsteg anser att USA:s befrielse av Europa är likvärdigt med Hitlers ockupation?Mer om Jervas och Halls relativism finns att läsa på:http://www.erixon.com/2/blogg060430.htm#12

Du glömmer en väsentlig detalj - Iran är inte (trots obehagliga antisemitiska uttalanden) Nazi-Tyskland och dess president är inte Hitler. Även om regimen är ytterst obehaglig så finns inte alls samma utrikespolitiska expansionism där. Så liknelsen är lika poänglös som de flesta andra liknelser med Hitler. Jag försvarar inte Irans rätt till kärnvapen men jag ifrågasätter varför inte andra staters kärnvapeninnehav granskas lika noggrant. USA är f ö den enda stat som använt sig av dem.

Är det inte ganska uppenbart varför man ifrågasätter Irans kärnvapeninnehav mer än USA:s, Israels eller Storbrittaniens? För att göra det lätt kan man söga så här: Iran styrs av brutala galningar som inte behöver frukta att avsättas av folket.

Ditt nedvärderande omdöme om Iran är ett uttryck för den extremistiska intolerans inför allt annorlunda som idag driver USA:s politik och som lett fram till den extremistiska motreaktion som man idag kan iaktta i Mellanöstern.Vad säger du om Ryssland som är med i det USA-ledda drevet. Demokratiskt stabil kärnvapenmakt?Snälla människor, försök förstå att internationell politik drivs av andra faktorer än demokratiska principer.

Det här inlägget var så dumt, att det är på gränsen att det var värt ett seriöst bemötande..nedvärderande omdömen om Iran..?, du kan inte mena allvar. Du är medveten om att Ahmadinejad vill utplåna Israel från kartan? Att jämföra Iranskt kärnvapeninnehav, med stabila demokratiers är så sjukt att bara den som är total förblindad av sin antiamerikanism skulle kunna göra en sådan jämförelse.Givetvis är jag för en allmän nedrustning, men det är inte det som frågan gäller. Din tankelogik påminner om när den vänstervridna historikern Åsa Linderborg försvarade terroristers rätt att vara terrorister i Aftonbladet. Bara man kan svärta ner USA på något sätt, så är man nöjd.*skakar på huvet*

1, Jag är inte "antiamerikan" (konstig beteckning i sig); jag är starkt kritisk till Bushs Mellanösternpolitik (och till hela Bushadministrationens agerande kan man väl tillägga).2, Frågorna om kärnvapeninnehav handlar inte om demokrati, jfr Kina och Ryssland.3, Jag försvarar inte "terrorister", men det är väl inte sådana som saken gäller här? Eller är alla USA-kritiska stater i Mellanöstern "terrorister"? Försök förstå att Bushadministrationens politik gynnar islamsk fundamentalism.Uttrycket "regim som styrs av brutala galningar" handlar inte om att beskriva en verklighet (det hade det gjort i Nordkoreas fall), utan om att med hjälp av retorik skapa distans till vad man stigmatiserat som "det onda". Internationell politik som styrs av sådana polariseringar är livsfarlig.

Jag är själv väldigt Bushkritisk samt kritisk till deras Irakinvasion, så det kan vi lägga bakom oss. Å andra sidan är inte FN eller EU bättre aktörer på den globala arenan. USA gör ju iallfall oftast något, istället för att stoppa huvet i sanden när folkmord sker i ens egna bakgård.Visst är inte kärnvapeninnehav en demokratisk fråga, det är just därför inte Iran ska ha några. Det behövs ingen rättvis och jämlik fördelning av kärnvapen här på Jorden. det är illa nog att länder som Ryssland och Kina har dem. Varför göra Världen till en ännu osäkrare plats genom att legitimera Irans kärnvapeninnehav?Du skrev: "Försök förstå att Bushadministrationens politik gynnar islamsk fundamentalism."Det där påståendet skulle jag vilja se några trovärdiga bevis för. Man kan lika gärna argumentera att terrorism föds ur deras eländiga livsvillkor, och mellanösterns brist på demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Attackerna på svenska soldater i Afganistan, föddes det av svensk truppnärvaro där då också eller? Eller är det också Bushs fel?Bara för att man är Bushkritisk, behöver man inte skylla all världens problem och orättvisor och problem på honom. I grund och botten är det alltid en individ som väljer att bli terrorist, och då är det hans ansvar och faktiskt ingens annans "fel".Du skrev: "Internationell politik som styrs av sådana polariseringar är livsfarlig."Så länge inte Bush, Israel, och USA utmålas som de onda förmodar jag. de brukar i svensk debatt, vara roten till nästan allt ont här i världen..

Är det verkligen "eget ansvar" som Bush vill ge folk och ledare i Mellanöstern? Apropå dom här frågorna, fr o m idag kan man gå in på Neilyoung.com och avnjuta Neils nya skiva "Living with war" med bl a den intressanta låten "Let's impeach the president".Man ska aldrig överdriva en enskild ledares betydelse, men just i det här fallet har Bush ett stort ansvar. Bland annat har han fört in kristetfundamentalistiska föreställningar, som för bara ett par decennier sedan var förlöjligade och marginaliserade i amerikansk politik, i Vita huset. Det är obehagligt. Bushs fundamentalistiska försvar av demokrati och mänskliga rättigheter litar inte jag på, speciellt inte som han har inrättat koncentrationsläger inom sina egna gränser.

Det jag framför allt undrar är varför en seriös och bra populärvetenskaplig tidskrift lånar sin blogg till ohämmad, icke-vetenskaplig politisk propaganda. Är det verkligen så illa ställt att moralrelativiska svamlerier betraktas som vetenskap numera?Patrik och alla andra är naturligtvis välkomna att ha och framföra sina politiska åsikter, men är Forskning och Framstegs webplats verkligen rätt plats för det? (Själv nedtecknar jag mina åsikter och funderingar här och specifikt kommenterar jag Jervas här). FoF bör fråga sig vad bloggen ska vara till för; populärvetenskapliga nyheter och diskussioner, eller politisk propaganda.

Moralrelativistiska svamlerier? Bl a USA, Ryssland och Kina har kärnvapen som världssamfundet inte bryr sig om att granska och ifrågasätta. Det är vad jag kallar relativism. Vad du menar med relativism kan man ju bara spekulera över.Patrik

Spekulera du gärna, Patrik, men faktum är att jag använder ordet "relativism" på det sätt det normalt används, nämligen om likställandet av moraliska/politiska system, precis den syn som Jervas förfäktar. Hur Patrik får motsatt ståndpunkt till relativism kan man däremot undra.Jag noterar också att Patrik i sitt svar på mitt inlägg nogsamt undviker att besvara min huvudpoäng, nämligen det faktum att han använder den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och Framstegs blogg för att göra politks propaganda som inte har ett enda dugg med vetenskap att göra. Jag vill fortfarande veta om detta är vad Forskning och Framsteg anser att bloggen ska vara till för. Själv hade jag hoppats att den skulle vara till för vetenskapliga nyheter och funderingar.

Relativism, definierat av Norstedts Svenska Ordbok, "åsikten att alla sanningar och värderingar är beroende av tillfälliga eller subjektiva förhållanden och inte gäller under alla omständigheter, för alla och för alltid". Relativism är alltså inte att likställa "politiska/moraliska system", tvärtom att olika regler gäller för olika system - t ex vissa länder får ha kärnvapen, andra inte. Då detta inte har sin grund i att alla de tillåtna kärnvapenstaterna är demokratier, måste det handla om någonting annat. Min hypotes är att ju större makt du har, desto lättare accepteras dina kärnvapen.Apropå det där med "moraliska system" och propaganda i stället för populärvetenskap. Realismens klassiska tänkare (t ex Morgenthau: "Conflict Among Nations", Niebuhr: "Moral Man, Immoral Society") ansåg att internationell politik hade ytterst lite med moral att göra. Den uppfattningen delar jag starkt. Så det är ju en "vetenskaplig fundering" - hur moraliska vi än vill vara som individer så bör vi ändå inte förblindas av moral i våra analyser av utrikespolitiskt beteende. Det verkar som en hel del av svaren på mitt inlägg har gjort just detta.I mitt första inlägg lyfte jag fram Jervas, en vetenskaplig forskare, som gjorde en bedömning av ett internationellpolitiskt läge (som jag instämde i). Varför detta skulle vara "propaganda" i stället för "vetenskap" begriper inte jag. Inom humaniora/samhällsvetenskap är bedömningar (ofta influerade av värderingar) ofrånkomliga. Det är inte samma sak som med naturvetenskap och teknik.Patrik

Min hypotes är att ju större makt du har, desto lättare accepteras dina kärnvapen.Visst, kan säkert stämma i många fall, men i samma andetag får man ju även då erkänna att stora makter rimligtivis inte behöver ta till kärnvapen heller för att genomdriva sin vilja heller.

Lägg till kommentar