Annons

Stor i orden, liten på jorden

Författare: 

Publicerad

2006-03-10
Sjukvårdsministern samt de båda ordförandena i Kommun- resp. Landstingsförbundet har idag en gemensam artikel på DN Debatt om IT-utvecklingen inom svensk vård. Det är flera bra förslag för en eftersatt sektor när det gäller IT – om jag i en tidigare blogg ifrågasatt IT-användningen inom grundskolan så är detta ett område där moderna informationssystem verkligen kan göra nytta. Det finns bara ett krux: hur ska ”strategin” genomföras? Då blir det hastigt luddigare, som i detta uttalande: ”Även andra aktörer inom vården måste arbeta med dessa frågor. Därefter ska det nationella arbetet planeras och organiseras.” Att övertala ”andra aktörer” om att man ”måste” arbeta med dessa frågor är inget vidare kraftigt genomförandemedel, ej heller att ”planera och organisera” nationellt. Skribenterna förutsätter att alla inom vården (t ex alla landsting) kan förmås att dra åt samma håll, vilket tyvärr är uteslutet. Artikeln är ett praktexempel på regeringens hjälplösa försök att styra en alltmer decentraliserad välfärdsstat med hjälp av övertalning och ”visioner”.

Kommentera:

Dela artikeln:

Lägg till kommentar