Annons

Snabbare än ljuset – vilka bryr sig?

Författare: 

Publicerad

2011-09-25

Min gode vän Benny sms:ade mig i går och frågade: ”Man har hittat en partikel som är snabbare än ljuset. Stämmer det?”

Inte så värst uppdaterad, men desto mer upphetsad, surfade jag raskt bland webbtidningarna och fann följande oerhörda påstående: forskare vid CERN i Schweiz och i Italien hade i ett gemensamt experiment uppmätt hastigheter högre än ljusets för neutriner som färdats 732 km mellan laboratorierna.

Om mätningarna stämmer (vilket jag starkt betvivlar), så är en av grundvalarna i modern fysik skjuten i sank; den speciella relativitetsteorin. Den säger nämligen att om en partikel med massa accelereras upp mot ljusets hastighet så ökar dess massa. Den blir vid riktigt höga hastigheter så stor att det inte går att uppbåda krafter att öka dess hastighet ytterligare, mot ljusets hastighet eller förbi den. Enligt teorin, alltså.

Det finns faktiskt partiklar utan massa, som fotonen (ljuspartikeln). Dessa rör sig med ljushastigheten. Man var faktiskt länge osäker på om neutrinon själv hade massa. Däremot kan partiklar i princip födas till hastigheter högre än ljuset; dessa partiklar kallas tachyoner men har inte observerats. Det nämns inte alls i media hur den här möjligheten skulle kunna spela in.

Och på tal om media. När jag nu i morse ville låta morgontidningen berätta om detta oerhörda, så upptäckte jag till min fasa att jag hade bläddrat igenom DN:s förstadel utan att hitta något. Inte något alls… Morgonsömnig, tänkte jag, och bläddrade en gång till. Men nej, DN valde att inte skriva någonting om denna världshändelse. Jag sträckte mig undrande efter SvD i stället och upptäckte till min lättnad att halva sidan 13 i förstadelen hade ägnats åt en artikel om det hela. En självklarhet att göra det, egentligen.

Men varför bryr sig inte vår största morgontidning?

7

Kommentarer

Jag tycker att det är fascinerande hur mcyket folk har pratat om detta. Överallt! Lite konstigt att dagspressen inte snappar upp det. Eller kanske inte så konstigt: det finns ju i princip inga vetenskapsredaktioner, och de kunniga som finns hinner inte med allt.

Fast minst tre stora tidningar (DN, SvD och UNT) hade snabbt nyheten på webben, om än bara i notisform.

Jag och en till vetenskapsbloggare skrev förresten om detta, och har konstaterat att vi fått ovanligt många läsare -- men väldigt få kommentarer.

Hej.
Om jord-accelerationen varierar lite grand pga att jordens massa ej är homogent placerad ,kommer
denna skillnad i "acceleration" att få de båda start och stopp klockorna att gå olika fort. Dett finns en formel för att beräkna denna skillnad, som faktiskt Einstein själv skrivit.
Om klockorna går olika fort får man automatiskt ett uppmät fel på neutrinons hastighet.
Följer man en geodet från start till stopp där accelerationen varierar längs med vägen kommer tidens hastighet att variera. Det är ju märkligt att Cern folket "Opera" går ut med denna avvikelse som om
den skulle vara fullständigt unik. Kanske ville de bara ha publisitet för att få in mer pengar till sin
forskning. Om nu Tachyoner finns existerar de i så fall bara inom swatchild gränsen i ett svart hål.
RR

Om de detekterade myon-neutrinor har ändrat skepnad på vägen se " Neutrino-oscilationen" så kan
den detekterade neutrinon vinna lite tid pga denna effekt. Vid oscilationen så går tiden lite baklänges, så detta skulle kunna ge en tidsvinst på ca 60 ns. En fråga bra är det myon-neutrinor som man fångar vid detektorn?
RR

Varför skulle tiden gå lite bakåt?
Har det att göra med på vilket sätt neutrinon ändrar skepnad.
Ökar och minskar verkligen dess massa under oscillationen under dess färd och det får effekt enligt Heisenbergs energi-tid obestämbarhet?

Det kanske är så, att när neutrinon ändrar skepnad i" Opera exp" från e-neutrino till tau-neutrino så måste den processen låna massa för att täcka upp tau's mycket större massa än e's. Det får den göra från vacum. Denna extera massa får betalas genom att tau-neutrinon's livs-tid förkortas med en liten tid
proportionell mot denna massa. Vacumet är delvis anti-rum-tiden där tiden ligger lite före än i vår rum tid. Den tar massan från vår rum-tid och ger tids-förkortningen till anti-rum-tiden.

Tror jag / RR

Att fotonen har en massa som vi inte kan mäta annat än till noll, säger inte att den saknar massegenskaper. Begreppet massa, detta förstår vi inte helt, och fotonens gåtfulla egenskaper är beviset på detta.

Om vår uppfattning om fotonens egenskaper vore till fullo utredda, skulle vi inte undra hur den med sin noll-massa bevisligen påverkas av tyngdkraften.

Fotonen är full av många hemligheter som vi ännu inte kunnat uppdaga.

Vad bär upp naturlagarna ? Vilket medium om något? Varför färdas en foton i absolut vacuum just i 300.000 km/s men inte i 100.000 km/s ?

Bo Strömberg