Annons

Varför följer vi sociala normer?

Författare: 

Publicerad

2008-06-16
Människor är som bekant sociala varelser, vi lever tillsammans i samhällen och detta kräver att vi enas om vissa normer och regler att följa. En del av dessa återfinns i formen av juridiska lagar, andra som moraliska regler eller sociala normer. Dessa regler bestämmer hur man bör respektive inte bör uppföra sig i sociala sammanhang. Om någon bryter en sådan (oskriven) regel som att vänta på sin tur så blir vi upprörda. Hur upprätthåller vi sådana normer? Vad får den enskilda människan att följa dem även när de inte alls innebär någon personlig vinning (man får t ex fortare betjäning om man går före i kön). Ett enkelt svar är att om man följer de sociala normer som finns så blir man belönad och om man inte gör det blir man bestraffad. Den som följer reglerna förtjänar beröm och den som bryter den klander. Många studier visar att om man tar bort den bestraffning som följer på normbrytande så tenderar människor att strunta i dessa normer.En studie som utfördes av neurovetaren Manfred Spitzer och hans kollegor vid universitetet i Ulm i Tyskland samt Zürichs universitet i Schweiz visar vilka delar av hjärnan som är aktiva när man följer respektive bryter sociala normer. Detta gjorde man genom att titta på hjärnan medelst funktionell magnetresonansröntgen medan två personer spelar ett spel om pengar. En person (A) får pengar och skall sedan bestämma hur mycket hon vill ge till sin medspelare (B) och hur mycket hon vill behålla själv. I en variant av spelet kan B bestraffa A om hon tror att A har delat pengarna på ett orättvist sätt. I en annan variant finns det ingen sådan möjlighet till bestraffning. Resultatet var inte särskilt överraskande: i bestraffningsvarianten var personen mer benägen att dela rättvist än i det andra fallet. I genomsnitt behöll person A i det fallet 90 % av pengarna. När forskarna studerade personernas hjärnor fann de ett fast mönster. Ett område i pannloben, orbitofrontala cortex verkade spela en roll när det gällde att värdera risken att bli bestraffad. Ett annat område, dorsolaterala prefrontala cortex ansvarade för att inhibera den naturliga tendensen att behålla pengarna för egen del om denna handling sannolikt skulle leda till ett straff. Har vi lärt oss något nytt? Tja, vi har lärt oss något om hjärnan och dess roll. Kanske skulle man även kunna använda dessa resultat för att förutsäga folks beteende i sociala kontexter. Forskarna menar att "Machiavelliska" personer, dvs sådana som är beredda att manipulera andra människor för egen vinnings skull, har högre aktivitet i orbitofrontala cortex än andra. Eller: personer som hade fått höga poäng på ett test för "Machivellianism" hade också hög aktivitet i denna del av hjärnan i speltestet.
8

Kommentarer

Har inlägget ramlat bort?

Varför är människor så rädda för att vara t.ex. andronyma genom att våga klä sig på egna villkor?
Vi är så jävla noga med att passa in i våran roll som kille eller tjej.

för vi vill just smälta in och inte ställa till med någonting i onödan

Vi är så förbaskat rädda för att våga visa våra verkliga känslor.
Kvinnor ska vara underdåniga och män ska vara aktiva på alla plan.
Begriper inte varför inte kvinnor kan ta lite mer insinativ.

Jag hoppas att vi män och kvinnor kan komma varandra närmare genom att våga vara oss själva och inte leva oss in i våra fixa könsroller, det är så destruktivt att alltid försöka leva upp till något som man kanske inte känner för egentligen.
Många kvinnor vill kunna säga ifrån och vara bestämda och många män vill vara betydligt känslosammare än vad mansidealet idag tillåter, tyvärr.

Vem eller vilka är det som enligt dig definierar "mansidealet" och vad exakt är ett "mansideal"?

Jag tänker inte i första hand på James Bond som något mansideal, för det tror jag inte han är.
Men det finns en tendens att mannen ska vara tävlingssugen och alltid beredd på utmaningar, som att träna fotboll, olika kampsporter eller klättra i berg för att visa att han är en man.
Att alltid vara stark och orädd är andra attribut för en man om man ser allt som visas upp av hur en man ska vara för att få den sköna prinsessan.
Det är inte alltid lätt för en man att leva upp till alla krav på framgång i alla sammanhang.
Detsamma gäller också i mångt och mycket kvinnorollen där skönhet och charm är så otroligt viktiga egenskaper.

vi män har ju alltid skött jagandet och försvaret av den egna gruppen, men det är ju hundratusentals år tillbaka och vi lever i ett samhälle där vi strävar efter jämlikhet mellan könen.
Det är alltid kvinnan som är den starkaste när det kommer till kritan.
Det är hon som tar hand om sin försupne make, sköter barnen och hemmet hur jämlika vi män än försöker vara.
Omvårdnaden är naturligtvis inget kvinnligt kall, men det är kvinnan som oftast håller ihop familjen och ombesörjer den vårdande funktionen trots allt.
Det är kvinnan som väljer mannen och inte tvärt om , vilket många feminister tycks tro i sin naiva kritik av mannen som den starkare och härskande individen i familjelivet.