Annons

FRA-lagen

Författare: 

Publicerad

2008-06-15
Om posten skulle ges rätt att ånga upp och läsa alla brev, är det nog många som skulle slå bakut. Men när FRA föreslås få just denna möjlighet i fallet elektronisk kommunikation är det märkligt tyst, och det är mycket troligt att riksdagen klubbar igenom en lag med denna innebörd den 18 juni.Personligen kan jag inte undgå att känna obehag. Ny teknik ger visserligen ständigt nya förutsättningarna för den mänskliga existensen. Gårdagens tabu blir morgondagens vardag på gott och på ont. Men jag är för egen del ändå inte på något sätt mogen att uppgå i en orwellsk gemenskap där alla vet allt om alla.Men kanske finns det hopp. Redan finns möjlighet att kryptera e-post på ett sådant sätt att en utomstående part inte kan ta del av den. Inte ens FRA. Detta kommer med säkerhet att bli standard inom en snar framtid. Än har inte storebror fått sista ordet.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

Kommentarer

Håller med om att den nya lagen (även efter omarbetning) sannolikt kommer att driva på utvecklingen mot användning av kryptering. Undrar därför om inte lagen i själva verket kommer att underminera möjligheterna till meningsfull avlyssning och därför undergräva sitt eget syfte! Jag menar så här: Om folk i sin telekommunikation känner sig trygga och litar på att kommunikationen inte avlyssnas så finns ju inget större skäl att kryptera denna trafik. Det är ju det läge vi har idag. Men om risken för avlyssning är avsevärt större "lönar det sig" att kryptera. Det kommer då att finnas en betydligt större marknad för användning av kryptering och vi kan komma att få se en utveckling där användning av kryptering mer eller mindre blir "standard" i samand med all telekommunikation (inklusive Internetanvändande). Som en bieffekt av detta kommer då användningen av kryptering att öka också i kriminella sammanhang.Men om kryptering får stort genomslag så kan ju inte längre en bred/blind avlyssning göras på ett menigsfullt sätt. Avlyssnaren kan ju inte avläsa innehållet utan att avsevärt anstränga sig, eller med starka krypton kanske inte alls. Avlyssning fungerar (om svag kryptering används) då bara om man vet vem man ska avlyssna, men knappast för bred/blind avlyssning. I själva verket skulle slutresultatet för avlyssnaren bli SÄMRE än idag, eftersom man idag åtminstone kan avlyssna (åtminstone delvis) okrypterad trafik då brottsmisstanke finns. Om allt i praktiken sänds krypterat bortfaller denna möjlighet.

Det är extremt synd att lagen gick igenom, inte särskilt oväntat dock. Detta är ju bara ett steg närmare till övervakningssamhället som det skrivs om i "1984". MUF's ledare har avgått p.g.a. att lagen gick igenom och som en symbol för att den unga generationen inte tolererar detta. Reinfeldts kommentar om detta var "Jag tror inte att han kan uttala sig sådär om en hel generation", men det är väl självklart att han kan, det är ju mest unga som har engagerat sig i demonstrationerna mot denna lag och det är oss det angår mest. Nej, Reinfeldt tänker inte särskildt mycket, allt han vill är att ändra på alla lagar, spelar ingen roll vad det handlar om. Det dröjer väl inte länge tills vi får kameror på våra egna toaletter.Men det är som du säger Ulf, i början är det en massa tjaffs, sen vänjer sig de flesta, och så kommer nästa lag som tar oss ett steg närmare övervakningssamhållet.

Dessutom, när hade Sverige senast en "terrorist"-attack?

Dessutom, när hade Sverige senast en "terrorist"-attack?

Lägg till kommentar