Annons

Blogg

Sveriges första tidskriftsblogg – start 2004.

I en artikel i den ryska vetenskapsakademins tidskrift ("Doklady") beskriver Anastasia V. Shatilovich m.fl. hur de lyckats återuppliva rundmaskar (nematoder) som legat infrusna i ett jordekorrbo i den östsibiriska tjälen, inte långt från ishavskusten, i mellan 30000 och 40000 år. Det påstås vara rekord för flercelliga eukaryota varelser när det gäller att behålla livhanken i fruset tillstånd...
Jag kan avsluta dessa nedslag i nobelhistoriken med att berätta en liten historia som berör Cécile och Oskar Vogt. I Sverige finns i början av 1900-talet en läkarfamilj Henschen. Gammelfar Salomon är hjärnforskare på Karolinska Institutet och sonen Folke går i pappans fotspår. Folke gifter sig med Signe Thiel, dotter till bankiren Ernst Thiel, han som med tiden donerar sitt hus och tavelsamling...
Vi har nu sett att kvinnor föreslagits till fysik-, kemi-, litteratur- och freds-prisen under åren 1901-1911. Men hur är det med det femte prisområdet, ”fysiologi eller medicin”? Där får man leta och leta i det som kallas ”Nomination Archive” på <Nobelprize.org> innan man finner den första kvinna att föreslås till nobelpris i fysiologi eller medicin. Det sker först 1922 (!) och det är en...
Bland de 20-30 förslag per år som kom till Nobelkommittén för kemi 1901-10 finner man ingen kvinna. En anledning till detta är naturligtvis att samhället på den tiden normalt inte släppte fram kvinnor till sådana positioner att de hade resurser att göra kemiska ”upptäckter eller förbättringar”, som det heter i testamentet. Men det fanns ett undantag, Marie Curie. Hon och hennes man Pierre hade...
Redan 1901 föreslås en kvinna få nobelpriset i litteratur, men det är bara ett enstaka förslag och de närmast följande åren föreslås ingen kvinna alls. Men 1904 dyker det upp en kandidat som ni alla känner igen, Selma Lagerlöf. Hon får visserligen bara ett förslag, men hon blir en återkommande kandidat varje år fram till 1909, då hon får riktigt många förslag. Några andra kvinnliga författare...
Den norska Nobelkommittén får redan första året (1901) förslag på två kvinnor. Den ena är en amerikansk senator och den andra en europeisk fredsaktivist vid namn Bertha von Suttner. Det är flera som föreslår henne och många tror att hon skall bli den första fredspristagaren. Detta för att hon var vän med Alfred Nobel, som i sin tur var förälskad i henne, och var den som fick Nobel intresserad av...
För att kunna utses till nobelpristagare måste man vara skriftligen föreslagen av någon från de olika kategorier som inbjuds att ge förslag. T.ex. inbjuds varje år alla nordiska professorer i fysik att föreslå årets fysikpristagare. År 1903 kommer 35 förslag, bland annat på Pierre Curie, en fransk forskare som tillsammans med sin hustru Marie (f. Sklodowska) upptäckt radium och studerat...
Vetenskapsradion har just sänt två program om ”kvinnor som blåstes på nobelpriset”: Marietta Blau och Lise Meitner. Så någon kan ju faktiskt undra om kvinnor överhuvudtaget kan få nobelpris. Alfred Nobel skrev ett testamente några år tidigare än det berömda och i det står att man kan prisbelönas ”vare sig man är man eller kvinna”. Men i det slutliga testamentet hade han ändrat det till ”vare sig...
Stora värden har gått till spillo i årets skogsbränder, och de har bidragit till växthuseffekten. Skogsbränder har förekommit så länge det har funnits skogar. Den tidigaste brand man hittat spår av inträffade redan under silurtiden för mer än 420 miljoner år sedan, innan de första skogarna utvecklades under den därpå följande devontiden. Luftens syrehalt under silurtiden var lägre än nu och...
Ädelgaserna har fått sin förnämliga benämning därför att de inte bildar kemiska föreningar utan är sig själva nog. Det har emellertid länge varit känt att ädelgasen xenon kan bilda föreningar med både syre och fluor. Nu har ett kanadensiskt forskarlag visat att xenontrioxid, XeO3, kan förena sig med en s.k. kroneter till en molekyl med inte mindre än 39 atomer, (CH2CH2O)5XeO3. I motsats till den...