Clas GroschinskysMinnesfond

Clas Groschinsky (1885-1966), var född i Oskarshamn men flyttade efter avslutad skolgång 1902 till Stockholm, då han inträdde i faderns företag. År 1906 startade han företaget Stockholms Bokförings- och distributionsbyrå vilken han innehade till 1916. Därefter ägde han AB Abia, ett företag inom juvelerarbranschen, fram till 1929. På 30-talet grundade han Byggnadsfirman Clas Groschinsky.

Clas Groschinsky var en mycket mångfasetterad man med lantbruk som specialintresse.

Grundkapitalet i Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond var en kontant donation samt senare ett antal fastigheter i Stockholm. Fastigheterna är numera avyttrade. Avkastningen på Stiftelsens tillgångar skall delas ut som forskningsanslag och bidrag.

År 2009 kommer Medicinsk forskning, Beteendevetenskaplig- och Social forskning samt utvecklingsarbete inom dessa områden att tilldelas anslag.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor