Annons

En tecknad silhuettbild av Jesusbarnet i en krubba under ett tak med Josef och Maria.
Bild: 
Istock

Är Jesus födelsedag påhittad?

Annons

Publicerad:

2012-06-20

Fråga: Det är intressant att den kristna kyrkan hävdar att Jesus föddes i närheten av en ”hednisk” högtid, midvinterblotet. Vid vilket kyrkomöte beslöts att Jesus föddes i anslutning till vintersolståndet/jul?

Bertil Sundqvist

Svar: Idén att fira Kristi födelse i december stammar inte från äldsta fornkyrklig tid och har inget som helst stöd i Bibeln. Tanken att Jesus skulle ha fötts den 25 december kan dateras till 300-talet e.Kr., då datumet omtalas i skriftliga källor. Dessförinnan tycks de kristna över huvud taget inte ha firat Jesu födelse. I Bibeln ges inga datumledtrådar. Jesu födelsedagsfirande saknade med andra ord teologiskt stöd, varför det inte är besynnerligt att det dröjde flera sekler innan det utvecklades.

Flera potentiella orsaker till valet av datum har framförts i forskningen. Många bedömare lutar mot att det rörde sig om ett kristet övertagande av det romerska firandet av guden Sol invictus. Den ”oövervinnerliga solen” var det romerska imperiets solgud, vars kult hade gynnats av kejsar Aurelianus på 270-talet. Kejsarna försökte använda dyrkandet av solguden den 25 december som samlande kult, en födelsedag för solen (på latin dies natalis solis invicti). Om hypotesen är korrekt är festövertagandet ett typiskt exempel på kultkontinuitet.

Alla forskare skriver emellertid inte under på denna hypotes. Det är svårt att fastställa när och var solfirandet respektive julfirandet fick fast form på ett specifikt datum. Före mitten av 300-talet har vi inga säkra belägg för att dies natalis solis invicti verkligen firades den 25 december. En alternativ hypotes gör gällande att man inom kristen tradition utgick från Marie bebådelsedag, som skulle ha inträffat nio månader före Jesu födelse. Eftersom bebådelsen fastlades till den 25 mars borde födelsen ha ägt rum den 25 december. Men inte heller denna hypotes kan ledas i bevis, eftersom vi inte vet när datumet för bebådelsen blev allmänt accepterat inom kyrkan. Firandet av Marie bebådelse kan för västeuropeisk del inte beläggas före 600-talet. De beräkningsförsök som har gjorts i syfte att hämta stöd i Nya testamentet för dylika datum har inte varit övertygande, eftersom bibelböckerna är notoriskt vaga när det gäller dessa tidpunkter på året.

Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Det står i Lukasevangeliet att fåraherdarna satt tillsammans och vaktade fåren, dvs det var flera fåraherdar per hjord. Normalt hade man bara en herde per hjord, dvs de skulle inte kunna sitta tillsammans om natten vid lägerelden då detta skulle innebära att respektives hjord blandades med de andras och det skulle bli ett helvete nästa dag att sära på dem.
Men, det fanns ett tillfälle då en hjord krävde flera herdar och det var just vid lammningen, dels för att eventuellt hjälpa vid lammningen, med inte minst för att lammningen lockade till sig flera rovdjur, så det krävdes större mankraft för att vakta hjorden.
Lammningen sker på våren, kring April om jag inte missminner mig.

Så: Jesus föddes troligtvis på våren, baserat på just detta.

Men vidare: om (och jag poängterar ordet "om") Jesus verkligen var den av gamla testamentets profeterade offerlammet, så är det än mer troligt att denna gud som ordnat allt, låter honom födas vid samma tid som lammen föds samt (inte minst viktigt) samtidigt med (det vi nu kallar) påsken, då judarna offrade nyfödda lamm för syndernas förlåtelse, då (enligt denna tro) detta offerlamm var instiftat av gud för att undervisa om / förebåda den kommande Messias, det "riktiga" offerlammet som denna ritual pekade på.

Dock är jag inte troende, men dessa förklaringar är logiska utifrån det bibeln beskriver samt den roll Jesus påstås ska ha i att uppfylla gamla testamentets profetior.

Så, Jesus föddes kring (eller direkt på) påsken, då lammen föddes, någon gång i April.

Ett PS

(Nu spekulerar jag, eller resonerar logiskt) Man kan knappast ha utgått från Maria Bebådelsedag och sen räknat 9 månader framåt och landat på 25 December. Det står inte i någon av de översättningar av NT som jag har läst något datum eller ens årstid för när Maria blev gravid. Det står dessutom inte hur snart efter att Gabriel kom till henne och sa att hon skulle bli gravid som hon faktiskt blev det... kanske samma dag, kanske en vecka senare, kanske ett år senare... det står inte.

Jag är inte religionshistoriker alls, utan bara vanlig Aspergare med för högt IQ och för mycket info i hjärnan som den försöker leka med, så jag kan ha åt skogen fel... Men min slutsats är att man till en början inte heller firade Maria bebådelsedag, utan när Katolska kyrkan blev en riktig maktfaktor och det fanns olika anledningar att propagera kristendomen in i civilbefolkningens vardag (och tränga undan andra religioner), så började man med att spika Jesu födelsedag som av en eller annan anledning lades till 25 December (min tanke är att det är av samma anledning som att domkyrkan i Sverige lades i Uppsala (idag Gamla Uppsala) som länge varit en kultplats)... kring midvintern firades det i många kulturer en högtid, den Romerska Sol Invictus nämndes här ovan som exempel, för att säga "ja, ni är vana att fira denna dag som en religiös högtid och det är bra, fortsätt, men vi petar in namnet Jesus för att så sakteliga överta den från hedningarna"... SEN ville man ha så många kristna högtider som det bara går, för att befästa tron i folkets vardagliga medvetande och liv, så man räknade bakåt och satte Maria Bebådelsedag utifrån var man satt Jesu födelsedag.

Men detta har inget att göra med hans verkliga födelsedag: påsken. Men det känns kanske fel att fira hans födelse och död samma dag... och kanske av denna orsak flyttade man födelsedagen till 25 December istället :D

Men det är bara min tanke... jag kan ha fel... jag har haft fel förut. Ta det för vad det är: mina personliga amatörmässiga slutsatser.