Annons

”När forskarna tvekar tycks vi veta vad vi ska göra”

Patrik Hadenius.

”När forskarna tvekar tycks vi veta vad vi ska göra”

Annons

Publicerad:

2012-08-07

Jag fick nyss ett telefonsamtal. En representant för Stockholmsinitiativet hade invändningar mot artikeln om molnbildning över Arktis som vi publicerade i förra numret. Statistiken som presenterades i artikeln var felaktig, menade han.

Stockholmsinitiativet är en lobbygrupp som ifrågasätter klimatpolitiska åtgärder och anser att koldioxidutsläpp inte har någon avgörande inverkan på klimatet. De arbetar i stark vetenskaplig motvind. Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar.

Men utanför den vetenskapliga diskussionen ser det inte lika tvärsäkert ut. Där är lobbygrupperna röststarka och de påverkar både politiker och väljare. Trots att internationella klimatmöten avlöser varandra fattar inte politikerna de nödvändiga besluten.

Helt annorlunda är det på ett angränsande område. I detta nummer redogör vetenskapsjournalisten Maria Gunther Axelsson för en aktuell vetenskaplig kontrovers. Den handlar om hur mycket vindkraft vårt elnät tål. En grupp välmeriterade forskare anser att vårt elnät inte klarar vindkraft i den takt som den föreslås byggas ut. En annan grupp, lika välmeriterade forskare, menar att vi både kan och bör bygga ut vindkraften. Båda sidor har goda argument.

Det märkliga är att här, där det vetenskapliga läget är oklart, är politikerna betydligt säkrare: vi ska bygga ut vindkraften. Och en färsk undersökning från SOM-institutet i Göteborg visar att den hållningen har ett starkt stöd hos allmänheten. Hela 70 procent tycker att vi ska satsa mer på vindkraft än i dag.

Det vore förstås helt galet, men jag undrar om det skulle gynna utsläppspolitiken om klimatforskarna uttryckte mer osäkerhet. För när forskarna tvekar då tycks vi veta vad vi ska göra.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

23

Kommentarer

Hej Patrik,

Du får ursäkta men Stockholmsinitiativet är ingen "lobbygrupp", utan en ideell förening. Vi har inga ekonomiska eller partipolitiska intressen som vi lobbar för utan vill bara verka för vetenskaplig upplysning och för sans och förnuft i energipolitiken.

Ur föreningens syfte: Stockholmsinitiativet är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat-, energi- och miljöpolitik. Stockholmsinitiativet förenar bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang med erfarenhet av samhällets politiska och ekonomiska villkor.

http://www.theclimatescam.se/foreningen/

Det var en underlig artikel. Vi ska inte bry oss om vad forskning säger utan låta politikerna bestämma. Hur det går då kan vi lära av historien. D.v.s. illa!

Jag får lite dålig smak i munnen av att läsa Patrik Hadenius artikel
"När forskarna tvekar tycks vi veta vad vi skall göra".

Jag delar upp mina funderingar i några punkter:
1)
Peter Hadenius (PH fortsättningsvis) benämner Stockholmsinitiativet en "lobbygrupp",
som arbetar på tvärs mot vetenskapen. Förmodligen avser PH då klimatvetenskapen.
Men PH tycks inte vara medveten om att Stockholmsinitiativet består av bl. a. fem professorer/professorer emeritus med djupa kunskaper i kemi, fysik, matematik och ämnen som ingår i klimatvetenskapen.

Det är lite märkligt att PH, i egenskap av språkvetare, kan döma ut Stockholmsinitiativets vetenskapligt grundade verksamhet som lobbyism.

Det är lätt att i stället uppfatta PH själv som en lobbyist!

2)
PH skriver
"Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar."

Nu är åter språkvetaren PH den som kan döma vad den vetenskapliga diskussionen handlar om, trots att det är fråga om ett vetenskapsområde som ligger långt från hans egen kompetens.

För övrigt är en kritisk vetenskapsman medveten om att i diskussionen om "vår klimatpåverkan" finns det ingen anledning att utesluta att den är mycket liten. Allt annat är ovetenskaplig fundamentalism!

PH's formulering "hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli" antyder att han redan tagit ställning i en vetenskaplig diskussion där han saknar kunskap.

3)
Sist avslutar PH sin artikel med
"Det vore förstås helt galet, men jag undrar om det skulle gynna utsläppspolitiken om klimatforskarna uttryckte mer osäkerhet. För när forskarna tvekar då tycks vi veta vad vi ska göra."

Här avslöjar PH sina fördomar riktigt ordentligt!
Vad skall gynna "utsläppspolitiken" om vi är osäkra?
Det är inte självklart om vi inte, liksom PH, redan har tagit ställning, trots stora osäkerheter, och vi kanske egentligen är språkvetare, inte naturvetare.

PH tycks förorda en ny version av lysenkoism, där man har bestämt svaren på förhand.

Det är märkligt att en sådan här artikel publiceras i en tidskrift med namnet Forskning och Framsteg.
Är det ett tecken på en ny inriktning mot Propaganda och Pajkastning?

"Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar." Detta är klimatskepticism i ett nötskal. Vet inte varfför ledarförfattaren påstår att SI och andra klimatskeptiker avfärdar påverkan på klimatet. Ännu en gång då: frågan är hur STOR den är - inte OM den finns. SI och många med dem, hävdar att IPCC tenderar överdriva följderna, med hänvisning till resultat från annan forskning eftersom SI och de flesta klimatskeptiska röster inte själva besriver forskning. Klimatdebatten är identisk med den om vindkraft. Något annat påstående tyder på stor okunnighet i frågan eller ett ideologiskt ställningstagande.

Snälla Patrik,

Istället för att du gräver ned dig i något slags låtsaskrig mot en inbillad fiende till vetenskapen så föreslår jag en öppen dialog. Det handlar om en vetenskaplig kontrovers med politiska inslag och det finns ingen anledning att göra frågan än mer infekterad än vad den redan är.

Det finns mycket framstående klimatvetenskapliga forskare på båda sidor. Den vetenskapliga diskussionen pågår i ansedda vetenskapliga tidskrifter med artiklar från alla håll. Jag kan ge dig en lång lista på peer-reviewade och publicerade arbeten om du vill. Det blir lite absurt att du dömer ut den ena sidan som oseriös, och som lobbyister.

Jag vore mycket tacksam om FoF kunde ge ett visst utrymme för en artikel som kanske kunde klarlägga vad den vetenskapliga frågan handlar om.

Ingemar Nordin, professor i vetenskapsteori, Linköpings universitet

Hej Patrik,

du kallar oss en lobbygrupp - jag tror att du överskattar oss. Vi är helt enkelt ett antal individer som av olika anledningar fruktar klimatpolitiken mer än effekterna av en långsam uppvärmning av jorden.

Jag vet inte vad du anser om att politiska organ beslutat att det som kunde ha använts för att producera mat åt hungriga människor istället ska (ja du läser rätt - det ska) användas för att producera sprit åt törstiga bilar. Jag anser att detta bör betraktas som ett brott mot mänskligheten.

Så länge som politiker och media inte kraftigt tar avstånd ifrån all användning av biobränslen som motorbränsle så anser jag att jag har en uppgift.

vänliga hälsningar

Sten Kaijser

"Stockholmsinitiativet är en lobbygrupp som ifrågasätter klimatpolitiska åtgärder och anser att koldioxidutsläpp inte har någon avgörande inverkan på klimatet. De arbetar i stark vetenskaplig motvind. Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar."

Är inte det här en logisk kullerbytta?
Om den seriösa vetenskapliga frågan är hur allvarliga effekterna vår klimatpåverkan är så ingår väl ståndpunkten "liten" i den diskursen. Detta är den ståndpunkt som Stockholmsinititivet har, vilket du borde veta.

Din artikel tyckte du det var konstigt att politikerna inte skred till handling trots att forskarna var överens. Men är verkligen forskarna överens om vilka åtgärder politikerna bör göra? Knappast. T. ex har Lennart Bengtsson och Rockström, som bägge stöder sig på IPCC, diametralt motsatta åsikter om vilka politriska åtgärder som är av nöden. Frågan om vilka politiska åtgärder som krävs är långt ifrån avgjord, så det är inte så konstigt att politikerna tvekar.

Jag begär inte att redaktören på FoF ska vara Sveriges bästa forskare men det vore lämpligt om han åtminstone kunde skriva logiskt korrekt och kände till bakgrundsfakta.

Hej Patrik,

Roligt att du i din ledare hänvisar till mitt telefonsamtal! Tyvärr känner jag inte igen din beskrivning av innehållet i samtalet. Det stämmer att det gällde den intressanta artikeln ”Arktiska moln”. Jag hade inte någon synpunkt på ev. statistik, men däremot invände jag mot att allvarligt faktafel angående utvecklingen av isutbredningen i Arktis de senaste åren.

Jag sammanfattade mina synpunkter i ett mail till artikelförfattaren Joanna Rose med kopia till dig, inkl. en bilaga (http://www.theclimatescam.se/wp-content/uploads/2012/07/isutbredningarkt... ) som sammanfattar observationer av isutbredningen i närtid och i historisk tid. Jag ännu inte fått något svar från vare sig Joanna eller dig. Så här skrev jag:

”Hej Joanna,
I inledningen på din intressanta artikel ”Arktiska moln påverkas av bakterier” konstaterar du följande ”Under de senaste trettio åren har isytan i september minskat i genomsnitt 10 procent för varje tioårsperiod.

Minskningen är än mer dramatisk sedan 2007. I slutet av förra sommaren rapporterades ungefär fyra miljoner kvadratkilometer av havet vara isbelagt – det är två miljoner mindre än genomsnittet de tre decennierna. Isen var också den yngsta någonsin – tunnare och mer kompakt än vanligt.”

Hur förklarar du detta mot de data jag sammanställt i bilagan? Ditt påstående ”Minskningen är än mer dramatisk sedan 2007”, stämmer inte.”

Som andra kommentatorer har påpekat före mig så vänder jag emot att vår förening karaktäriseras som ”lobbygrupp”. Vi representerar inga särintressen, vare sig ekonomiska eller politiska. Vi representerar bara oss själva och vår gemensamma strävan att klimat- miljö- och energipolitiken ska byggas på fakta snarare än tyckande.

Om du och Joanna är intresserade av en färsk översikt av den seriösa vetenskapliga diskussionen vad gäller klimatforskningen rekommenderar jag vittnesmålet i USA:s senat den 1 augusti av prof. John R. Christy. Prof. Christy är en av de mest meriterad av klimatforskarna i USA och världen. Han har tillsammans med Roy Spencer utvecklat metoderna för att mäta atmosfärens temperatur via satellit och han har varit huvudförfattare till IPCC:s rapporter. Du hittar vittnesmålet här: http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_i...

Mvh,
Göran

Göran Ahlgren
Stockholmsinitiativet
Kungsgatan 82
112 27 Stockholm
Tel.: 08-7555335, mob.: 0707555969
www.theclimatescam.se

P.S. I ett tidigare inlägg har någon nämnt Lennart Bengtsson och Johan Rockström. Det är värt att notera att Bengtsson är en av våra tyngsta klimatforskare. Rockström däremot är ingen klimatforskare, han är agronom och en mycket skicklig demagog.
D.S.

## Ang. Göran Ahlgrens lästips

Hej Göran Ahlgren

Du rekommenderar en "färsk översikt av den seriösa vetenskapliga diskussionen vad gäller klimatforskningen", och verkar tro att dokumentet släpptes helt nyss – den 1 augusti. Texten har varit i omlopp under en längre tid. Du kan läsa en intressant kritik av innehållet till exempel här:
http://thinkprogress.org/climate/2011/03/10/207670/should-you-believe-an...

Mvh,
Jörn Spolander

När jag kallar Stockholmsinitiativet för en lobbygrupp följer jag ordbokens definition av lobbying: "lobbying, lobbning,
lobbyverksamhet, bearbetning av beslutsfattare för att åstadkomma beslut i en viss riktning". Jag har uppfattat att det är vad Stockholmsintiativet gör.

Att föreningen företräder en annan åsikt än de flesta klimatforskare uppfattar jag också som helt okontroversiellt. Det är väl till och med själva skälet till dess existens. Och det är en existens som syns. Vilket bland annat märks på era kommentarerna till min ledare. Detta var också min enkla poäng. Den här typen av lobbyorganisationer tar plats, de tar tid och de påverkar på ett sätt som jag tycker är olyckligt.

Hej Patrik,

Jag har uppfattat att du som språkvetare har din åsikt klar i den på naturvetenskap grundade klimatfrågan, och att man gärna kan slira med fakta i populärvetenskapliga artiklar bara man gör det åt rätt håll. Du bekräftar vad vi funnit genom den demoskopenkät vi rapporterade om i årets Almedalen på temat ”Lurar media oss i klimatkrisen?”. Du kan läsa prof. Lennart Bengtssons (en av våra mest respekterade klimatforskare) kommentarer till enkäten här: http://www.unt.se/debatt/okunniga-svar-om-klimatet-1797901.aspx .

Jag tycker att du om inte annat så av hövlighetsskäl borde besvara min sakliga anmärkning på del av faktainnehållet i den artikel i FoF vi diskuterat. Du säger dig värna för den seriösa naturvetenskapliga diskussionen i klimatfrågan och jag rekommenderar därför återigen prof. John R. Christys vittnesmål till läsning (http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_i... ). Kanske det kunde ligga till grund för en faktabaserad artikel i FoF som kunde bidra till att vederlägga den negativa bild av medias roll i klimatfrågan som ankätens resultat visar?

Jag ser fram emot dina kommentarer,
Göran

Eftersom Stockholmsinitiativet vad jag vet som betalande medlem inte bedriver någon bearbetning av beslutsfattare så är föreningen inte en lobbyorganisation.

Jag har deltagit i föreningens årsmöte och tagit del av dess verksamhetsberättelse och kan bara konstatera att inga beslutsfattare har bearbetats.

Verksamheten går framförallt ut på att driva bloggen TCS (där jag medverkar som skribent helt ideellt) och att skriva debattartiklar, dvs. det är en opinionsbildande verksamhet som riktar sig till allmänheten, inte så att föreningen bearbetar beslutsfattare.

Vi bedriver i dessa former en kritisk granskning av klimatvetenskap och klimatpolitik vilket vi upplever är till gagn för allmänheten. Vi är flera med professorsbakgrund som deltar i denna ideella verksamhet och vi har även haft gästinlägg på vår blogg TCS av klimatforskare såsom Lennart Bengtsson.

Patrik H!

"Den här typen av lobbyorganisationer tar plats, de tar tid och de påverkar på ett sätt som jag tycker är olyckligt"

Vindindustrin SNF Greenpeace Pär Holmgren WWF är lobbygrupper med miljarder till förfogande och tar sig med knytnävarna spända över sina miljarbudgetar och affärsintressen in i beslutsapparaten och sitter till och med vid beslutsborden. Att du istället retar dig på att det finns ett litet verkligt idellt men synnerligen kompetent motståndsnäste mot den ensidiga propagandan måste vara hotfullt ? Hur skall vanliga människor som kritiskt granskar och kritiserar den officiella politken kunna agera pp nätet utan att bli anklagad för att vara en "lobbygrupp" samtidiogt som du förtiger de riktiga gigantiska affärsdrivande lobbyistiska elefanterna inom "klimatpolitiken". Vad är du för typ av lirare? Händerna för öronen och skriker lalallalalalalalal?

Får vi se om du kan skriva två hela rader om antingen klimatvetenskapen eller skpetiker som har substans? Kom igen överraska!

Lär dig till att börja med några enkla grundläggande saker om skeptiker.

1. 97% av skeptikerna är helt överens med de 77 "klimatforskare" att CO2 är en växthusgas.
2. 97% av skeptikerna är också överens med klimathotarna att planeten blivit varmare de sista hundra åren.
3. 100% av skeptikerna är helt säkra på att vi har ett klimat så "klimatförnekare" får sökas i annan grupp.
4. 100% av skeptikerna erkänner att klimatförändringar sker just nu och som alltid under de 4.500 milj åren planeten funnits.
5. till 97% förnekar dock skeptiker existensen av de förstärkningeffekter från moln och vattenånga IPCC och "The team" påstår och utan dessa förstärkningseffekter inget klimathot och inget behov av någon "klimatpolitik" och klimathotet som sådant helt stendött!

Det är om hur mycket människan bidrar med kontra vad som är naturliga förändringar skepticismen består och observationer trumfar all propaganda och dålig vetenskap alltjämt och vad som skrämmer CAGW teoretikerna.är att skeptikerna vinner varenda debatt med mycket starkare poch välunderbyggda argument. Amatörerna visade sig vara proffs och tvärtom!

Så att börja med att diskutera rätt saker som är av relevans är vad man f har rätt att förvänta sig av FoF och inte nån retorisk gröngröt hopkokad av gröna spindoctors applicerad på en osäker auktoritetsskraj lätt förledd redaktör.. Vi har sett nog med tomtar i klimatdebatten nu. Ta debatten på allvar!

Sverige har redan ett av världens lägsta koldioxid pr capita.

Byggandet av vindkraftverk är en smutsig verksamhet med enorma koldioxidutsläpp för tillverkning av betong, transport av 1000-tals ton med grus och fyllnadsmassor, stort behov av el från andra slag av elproduktion när vinden fallerar, t ex under kalla vinterdagar. Att dessa groteska uppemot 200 meter höga vindflöjlar fått tillstånd att byggas i våra skogar är skandal, speciellt med tanke på att de inte tiillfredsställer vårt behov av energi när det är som störst.

I en tidigare artikel publicerad på nätet utlovade redaktören psykologhjälp mot de som motsätter sig vindkraftsvanvettet. Jag förmodar att denne psykolog anlitats för att utmåla vindkraftsmotståndare som fall för närmaste sinnessjukhus. Så arbetade man i gamla hederliga sovjet för att kunna förpassa kritiker mot sovjetsystemet till Sibirien. SR har också använt sådan psykologhjälp för att se till att de som tvivlar på rådande konsensus inom klimatbedrägeriet kan betraktas som sjuka i huvudet på det ena eller andra sättet.

Att en redaktör för en tidskrift som påstår sig avhandla vetenskap gått på FN:s stora klimatbedrägeri med hull och hår är anmärkningsvärt.
Skoleriet som i takt med motsägande fakta uppenbarat sig utvecklats från Global uppvärmning, till Klimatförändringarnaoch för tillfället till "Climate disruption". Aldrig ge upp när man som FN traktar efter egen beskattningsrätt på den harmlösa koldioxiden, väl medvetet om att INGET KAN HEJDA KOLDIOXIDEN! (Tack för formuleringen, Max.) I beskattningen av koldioxid ligger billijarder av USdollar per år, med vidhängande MAKT.

De som sett att verkligheten inte stämmer överens med IPCC:s och köpt medias alarmistiska framtidsvisioner kämpar verkligen i motvind, där har redaktören sitt enda rätt. De kämpar mot det gamla vanliga när det gäller makthunger: Leta upp eller hitta på ett problem. Överdriv det till långt över det absurdas gräns och förklara samtidigt att den skrämmande faran endast kan lösas genom att överlåta makt och medel till den skrikande alarmisten.

Några siffror från 2010:
32.000 megaton - Världens samlade CO2-utsläpp
USA: 5.000 megaton, minskande
KINA: 8.000, stadigt stigande
Sverige: 53 megaton (eftersom våra milsvida skogar suger i sig CO2 kan siffran minskas till hälften)

Kina bygger 2 kolkraftverk i veckan. Landet nyregistrerar fler bilar pr år än Sveriges samlade fordonsflotta.

VARFÖR ska vi bygga verkninslösa miljöförfulande vindkraftverk överallt?
VARFÖR ska vi förbjudas att använda glödtrådslampor och tvingas föra in kvicksilverhaltiga lampor i varje hem?
VaARFÖR subventionerar staten den smutsiga etanolindistrin som snor åt sig den fattiges mark för att göra drivmedel av den hungriges matranson? Jag vill då inte vara med på sådana grovt omoraliska subventioner.

Vad vi än gör så kan vi inte minska den stigande koldioxidhalten så det märks mer än en flugskit i Universum.

VARFÖR accepterar en tidning som påstår sig syssla med vetenskap konsensus i en vetenskaplig fråga som alls inte är avgjord? Hur skulle den kunna vara avgjord när vi vet nästan ingenting om de naturliga klimatvariationerna?

Nej, påståenden om konsensus är verkligen INTE vetenskap. Det är POLITIK, Det är hunger efter mer MAKT och mer pengar.

Jag har en hel del årssamlingar av tidskriften, men numera köper jag inte er tidning, ty den har förvandlats till en blaska som inte inger förtroende.

Börje Sandquist

Hej Patrik!

Saken är ju den att du polariserar debatten på ett mycket olyckligt vis. Du skriver:

"Den seriösa vetenskapliga diskussionen handlar om hur allvarliga effekterna av vår klimatpåverkan kommer att bli, inte om den alls existerar."

Detta påstående om var SI står är givetvis helt felaktigt. Vi är fullt medvetna om att människan påverkar klimatet (på flera olika vis).

Det är en lögn eller en missuppfattning av dig att skriva att SI är av uppfattningen att människans klimatpåverkan inte existerar.

Var har du egentligen fått denna missuppfattningen ifrån?

MvH

/Lena

Patrik Hadenius,
du skriver i slutklämmen i ditt svar till artikelkommentarerna att
"Den här typen av lobbyorganisationer tar plats, de tar tid och de påverkar på ett sätt som jag tycker är olyckligt."

Det är tråkigt att du tycker att andra meningsyttringar än dina egna är så besvärande.

Kanske jag bör kontra med att Forskning och Framsteg i sin nuvarande framtoning "tar plats, tar tid och påverkar på ett sätt som jag tycker är olyckligt."

Tidningen Forskning och Framsteg tycks, som jag skrev tidigare, vara på väg att snarare göra skäl för namnet Propaganda och Pajkastning!

Hej Patrik,

Jag citerar från sidan ”Om Forskning och Framsteg”:
”Våra nära kontakter med den svenska forskarvärlden innebär att du som läsare kan lita på det som står i vår tidning. Vi undviker lösa spekulationer och pseudovetenskap – det finns så mycket i den riktiga vetenskapen som är tillräckligt spännande och överraskande. Vi välkomnar läsarbrev med synpunkter på våra artiklar, och har vi publicerat ett faktafel korrigeras det både på nätet och i ett kommande nummer.”

Jag inväntar därför fortfarande din kommentar och rättelse av det allvarliga faktafel som jag påvisat i artikeln ”Arktiska moln”.

Demoskopenkäten (Lurar media oss om klimatkrisen?) som redovisades i Almedalen visar att media allvarligt överdriver och vinklar fakta om klimatet. Detta tillstod Anders Gerdin (f.d. chefredaktör och ansvarig utgivare Aftonbladet) utan omsvep vid den efterföljande debatten. Det ligger i medias intresse att skapa en dramaturgi i sådana frågor. Följden blir att allmänheten, som enkäten visar (du hittar enkäten här: https://dl.dropbox.com/u/19152363/SI_Demoskop%C3%A5lder_k%C3%B6n_ut_b_in... ), är gravt felinformerad i frågan. Detta har kommenterats av mig på Newsmill (http://www.newsmill.se/artikel/2012/07/03/mediernas-osakliga-klimatrappo... ), och som jag tidigare angivit, av Lennart Bengtsson i UNT (http://www.unt.se/debatt/okunniga-svar-om-klimatet-1797901.aspx ).

I detta sammanhang har FoF en nisch och angelägen uppgift att på ett kvalificerat sätt ta upp och granska mediernas påvisade överdrifter och felrapportering i klimatfrågan. En bra utgångspunkt för ett sådant arbete är som jag tidigare nämnt prof. John R. Christys vittnesmål i USA: senat den 1 augusti (http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Files.View&FileStore_i... ). Detta skulle inge mer respekt än att inte tillstå att man i klimatfrågan slirar med fakta på samma sätt som media i övrigt.

Mvh,
Göran Ahlgren

Hej Patrik,
Här kommer dagens inlägg på Newsmill från prof. Lennart Bengtsson: Klimatpolitiken behöver bli realistisk, (http://www.newsmill.se/artikel/2012/08/18/forskare-klimatpolitiken-beh-v...). Ytterligare exempel på lämplig läsning för dig och övriga på redaktionen.
Mvh,
Göran

Ur Lennart Bengtssons debattartikel:
**"Under innevarande århundrade måste klimatproblemet på något sätt åtgärdas då risken för en farligt stor global uppvärmning inte kan uteslutas. Här är helt visst ledande forskare eniga."**

Hej Patrik,
hur går det med din genomgång av lobbyorganisationer som "tar plats"?

Får jag ge dig några tips på organisationer som verkligen tar plats, som alltså sysslar med verklig lobbying? Och där det dessutom finns en hel del pengar inblandade.

Ser fram mot dina artiklar om
Tällberg Foundation
Stockholm Resilience Center
Stockholm Environment Institute

Samtliga dessa försöker påverka vår "klimatpolitik", och ägnar sig alltså åt lobbying.

Mvh //Pelle L

Med tanke paa det massiva kommenterandet här fraan det lilla Stockholmsintiativet (paaminner om vad SD gör i DN), saa kan jag bara säga att jag inte kände till Sockholmsintiativet tidigare och inte hade naagon aning om de utgör en lobbygrupp, men efter att ha läst dessa kommentarer vet jag att det är precis det de är.

Lustigt att folk har saa svaart att se vad de själva förmedlar för budskap.

"....vi lobbar för utan vill bara verka för vetenskaplig upplysning och för sans och förnuft...." skriver en representant för Stockholmsinitiativet. Det finns andra organisationer som har sans och förnuft som uttalat syfte. tex Föreningen vetenskap och folkbildning och amerikanska Sceptic. De har kommit till en helt annan slutsats om klimatfrågan än SI. Ingen av dem har för övrigt klimatfrågan som huvudfråga, men de tar alla upp den som exempel på ett område där en grupp vägrar godta verifierbara data och hävdar egna ostyrkta teorier som likvärdiga.

Har läst ledaren och kommentarerna. Patrik Hadenius, jag uppfattar din ledare som oseriös och ha en icke vetenskaplig hållning, ja utan tvekan tendentiös och tom inkorrekt när det gäller sakdelen. Frågan är hur medveten du är om det eller om bara är ett offer för det politiskt korrekta. De flesta kommentarerna under är däremot hyfsat nyanserade.

Kan vi inte få tillbaka den gamla F&F, som jag tyckte så mycket om. Fd prenumerant i 26 år.