Annons

Resultaten höjs nära friskolor
Bild: 
Istock

Resultaten höjs nära friskolor

Annons

En större andel elever i friskolor ger bättre resultat på proven hos elever, både på friskolorna och i de kommunala skolorna.

Sedan 1992 kan man välja friskolor, och i dag går 12 procent av grundskoleeleverna i friskolor. Nu har forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering vid Uppsala universitet jämfört kommuner med en stor och liten andel friskolor. De har analyserat studieresultat från alla elever som gick ut grundskolan mellan 1998 och 2009.

Resultatet – som har kontrollerats för demografiska förhållanden och familjebakgrund – visar att eleverna i kommuner med en större andel friskolor presterar bättre på nationella prov och blir mer benägna att läsa vidare på högskola. Detta gäller alltså alla elever, inte bara de på friskolorna.

Forskarna tror att konkurrensen kan göra att alla skolor blir bättre eller att nya idéer kan få större spridning i kommuner med fler friskolor.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

2

Kommentarer

Att betygen höjs då friskolor etablerar sig beror på att dessa har störst utbyte av att använda höga betyg som lockbete. Vid det här laget bör det vara känt för den allra minst intresserade.

Nåja, nu handlar detta inte om betyg, utan om resultat på nationella prov och benägenhet att läsa vidare.