Annons

Hur ska vi förbättra skolan?

Författare: 

Publicerad

2013-03-28

Debatten om skolan rullar vidare. Igår morse (27 mars) satt jag, vackert bemålad av TV4:s sminkös, och berättade om problemen som uppstår när de nya studentkullarna kommer till universitetet. Kungliga vetenskapsakademien har sagt sitt, politiker och opinionsbildare ventilerar sina åsikter. Men vad tycker studenterna? I inslaget i TV4:s nyheter klockan 19.00 igår målade journalisten upp en bild av ljusskygga studenter som inte vill vara med och debattera. Inget kunde vara längre från sanningen.

Hur undervisningen fungerar (eller inte fungerar) är något som studenterna tänker mycket på, och de har en mängd förslag till hur grund- och gymnasieskolan kan förbättras. Så här säger de studenter jag frågat:

 • Det var för få högskoleförberedande kurser på gymnasiet.
 • Det fanns för lite tid för källkritik, reflexion och kreativitet.
 • Examinationer borde inte utgöras endast av prov utan även ske i form av diskussioner.
 • Kraven på kunskaper borde vara något annat och mer än att bara rabbla innehållslösa detaljer.
 • Eleverna måste få hjälp att lära sig att inte skriva som man pratar eller Sms:ar. Eleverna borde få skriva riktiga egna arbeten på ett tidigare stadium. Det ska inte räcka att bara klippa ihop texter från nätet.
 • Det är oklart för eleverna när de förväntas ta eget ansvar för sina studier – övergången till eget ansvar behöver förtydligas.
 • Skolan borde ha ett globalt perspektiv och ge kunskap om fler världsdelar än bara Europa.
 • Ett enkelt och billigt sätt att förbättra utbildningen vore om de olika skolstadierna kommunicerade med varandra så de visste vad eleverna lärt sig och inte lärt sig när de kommer till nästa stadium.
 • Det finns forskning om pedagogik och lärande, så varför appliceras den inte?
 • Skolan drivs av ett spartänkande istället för ett kvalitetstänkande och det är ett problem.
 • Skolan utnyttjar inte den nya teknik som finns i och med internet – istället lappar man och lagar på de gamla uppläggen.

Så säger några av experterna på dagens skolkris – studenterna själva. Jag hoppas (liksom Vetenskapsakademien) att våra beslutsfattare ändrar det nuvarande skolsystemet. Men jag hoppas att de kommer ihåg att fråga eleverna själva först, innan de börjar skyffla runt resurser utifrån ideologiska ställningstaganden.

Och för övrigt: att studenterna i gårdagens kvällsnyheter inte visade sina ansikten i bild berodde på att jag tvingade kamerakillen att lova att ingen skulle vara igenkännbar. Jag tyckte det var rimligt att studenterna skulle få arbeta utan att behöva oroa sig för att hamna i TV.

2

Kommentarer

Kan inte annat än hålla med dig. Jobbar i skolan på högstadiet. Tyvärr har föräldrar på vår skola för mycket att säga till om. Vill man hålla lite nivå anser de att man lägger nivån för högt och kräver för mycket eftersom deras barn är ju i puberteten och har andra intressen utanför skolan. Jovisst. Det vet väl jag också. Men det är inte inne att gilla skolan. Debatten om den låga nivån hos sökande lärarstudenter hjälper inte till heller att höja skolans status. Varför inte helt enkelt sätta en gräns. 1.0 på hp eller inte antagen. Lägg hellre ner kursen det året. På sikt kommer det då att tvingas fram ett statushöjande när kommuner och föräldrar inte får några utbildade lärare till skolbarnen. Att sedan motivera ungdomar att utbilda sig till något i arbetslöshetens samhälle är inte heller lätt.

Kan tyvärr bara delvis hålla med Carina. Förslaget att öka antalet kompetenta lärare genom att helt enkelt utbilda färre låter improduktivt. Det statushöjande, som tvingas fram, kommer att ta alltför lång tid. Trögheten hos kommuner och maktlösheten hos föräldrar är för stor. Lösningen kommer först att bli "okvalificerade vikarier". Det borde vara lätt att motivera ungdomar att utbilda sig ju högre arbetslösheten är. Ungdomar är oerfarna, men inte dumma. Dumma är inte föräldrarna heller; alltså borde det vara självklart att de inte ser sina barn slösa bort den värdefulla skoltiden genom att få "sitta av" dagarna. Är det möjligen så att föräldrar indoktrineras i skolkritik genom att barnen yttrar sig hånfullt och nedvärderande om vissa lärare eller hela utbildningen i sig?