Annons

En kvinna löper större risk att misshandlas i Sverige om hon är född utomlands.

Bild: 
istockphoto

Utlandsfödda kvinnor löper större risk för våld

Av de kvinnor som dödas i Sverige är en oproportionerligt stor andel födda utomlands.

Annons

Publicerad:

2013-04-16

Utlandsfödda kvinnor löper tre gånger större risk att råka ut för dödligt våld jämfört med svenskfödda kvinnor. Under åren 1991–2007 dödades 324 kvinnor i Sverige av en annan person. Av dessa var hela 108 utlandsfödda. En mycket stor överrepresentation med andra ord. Många av dessa kvinnor var födda i Finland, före detta Jugoslavien, Iran, Irak eller Turkiet. Det framgår av Cecilia Fernbrants forskning. Hon har nyligen disputerat vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid Lunds universitet.

Generellt sett innebär låg inkomst, social isolering samt låg grad av jämställdhet en riskfaktor för kvinnor, födda både i Sverige och i utlandet. Men våldet är vanligare bland utlandsfödda.

– Det verkar som om glappet i jämställdhet mellan ursprungslandet och Sverige kan förklara en hel del av våldet, säger Cecilia Fernbrant.

Hur ska vi lösa detta problem?

– Till att börja med får vi inte blunda för det. Vi måste erkänna att dessa problem finns, och inte vara rädda för att stigmatisera vissa grupper. Vi måste bli bättre på att informera om svenska lagar, och inse att olika invandrargrupper har olika behov. Samtidigt måste vi fråga oss om alla invandrargrupper vill ha samma jämställdhet som vi.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Statusförlust?

"Vi måste vara bättre på att informera om svenska lagar, och inse att olika invandrargrupper har olika behov. Ibland kan språksvårigheter vara orsaken.
– Samtidigt måste vi fråga oss om alla invandrargrupper vill ha samma jämställdhet som vi?"

Man kanske kunde göra tankeexperimentet att inte klumpa ihop alla dessa länder? Skulle exempelvis Finland inte ha samma jämställdhet som vi? Efter att ha varit tvåa i världen med att införa kvinnlig rösträtt och haft ledande kvinnliga politiker långt före Sverige?

Det kanske kan vara fiffigt att söka orsaker i den statusförslust som emigration innebär? Svenskarna kanske inte ska informera så förbannat mycket, utan i stället fokusera på att behandla folk som folk, oavsett var de kommer ifrån?

Eller blev det för komplicerat för Cecilia Fernbrant och Henrik Höjer nu?