Annons

Hur försvinner tiden?

Annons

Publicerad:

2011-09-07

Fråga: Hur uppstår ett svart hål? Det sägs att tiden står stilla i ett svart hål. Hur kommer det sig?

Jonathan Lööv

Svar: Svarta hål bildas i samband med att massiva stjärnor dör i så kallade supernova-explosioner. Dessa inträffar då stjärnan får slut på bränsle och därmed inte kan generera tillräckligt med energi för att stå emot sin egen gravitationskraft. I explosionen drar de allra innersta delarna ihop sig, medan stjärnans yttre delar slungas ut i universum.

Om massan av de inre delarna är högre än ungefär tre solmassor kollapsar stjärnan oundvikligen till ett svart hål, som kommer att begränsas av en så kallad händelsehorisont. Ingenting innanför händelsehorisonten, inte ens ljus, kan lämna det svarta hålet.

De svarta hål som har bildats från stjärnor har cirka 3–20 gånger större massa än solen. Men det finns även svarta hål som har betydligt större massa, mellan en miljon och en miljard gånger solens. Dessa kallas supermassiva svarta hål, och finns troligen i centrum av alla galaxer. Det är i dagsläget oklart hur de supermassiva svarta hålen har uppstått.

När det gäller tiden nära ett svart hål så upplever man olika saker beroende på var man befinner sig. Om du skulle falla in i ett svart hål (låt oss här ignorera det faktum att du skulle slitas sönder av gravitationskraften), så skulle du passera händelsehorisonten utan att det händer något underligt med tiden. En observatör som tittar på dig från långt håll skulle däremot se att din klocka går allt långsammare. På händelsehorisonten stannar både klockan och du för observatören. Detta fenomen orsakas av att de ljuspartiklar som du sänder ut tar allt längre tid på sig att komma ifrån det svarta hålets starka gravitationsfält ju närmare du kommer. Precis på händelsehorisonten kommer faktiskt ljuset att bli kvar för alltid. Du har passerat händelsehorisonten, men observatören kommer inte att se detta.

Josefin Larsson, forskare i astronomi vid Stockholms universitet.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Bortse från att min fråga inte är möjlig att genomföra..
Skulle man kunna resa från jorden i ett rymdskepp till närheten av ett svart hål och få tiden o att sakta ner för att sedan återvända till jorden och flera tusen år har gått här och på så sätt se framtiden??